Grønlands venstre-grønne parti

Hilsen til Inuit Ataqatigiits landsmøde 4.2.2017

Kære venner
Jeg overbringer jer de varmeste hilsner fra vores landsledelse og folketingsgruppe.
Vi er glade for samarbejdet med Grønlands allerbedste røde og grønne parti – og ikke kun det, med Grønlands største parti.

Tillykke med sejrene. Et stort ansvar ligger på jeres skuldre i udviklingen af jeres land.
Vi synes godt om vores samarbejde og inspiration i både Folketinget og Nordisk Råd. IA har altid været repræsenteret af visionære, stærke, dygtige og solidariske politikere i Folketinget. Vi er rigtig glade for samarbejdet med Aaja og hendes sekretariat, og før hende Sara og Johan.
Der er mange fælles opgaver, som vi skal løse. Jeg vil gerne pege på 7 aktuelle områder:
1) Vi skal samarbejde om en fredelig og bæredygtig verden, så vores natur og kloden kan overleve – og så mennesker kan leve ligeværdigt sammen – på en økonomisk, social og kulturel bæredygtig måde. Vi har kun havene og naturen til låns – den skal vi aflevere til kommende generationer i en bedre tilstand, end den er lige nu.
2) Vi skal sørge for, at der bliver ryddet op, hvor der er forurenet – ikke mindst på de mere end 30 baser som den danske regering har givet USA lov til at have i Grønland, og som nu er efterladt uden oprydning. Værst ser det ud i den forladte Camp Century, hvor der er nedgravet et stort antal tønder med lavradioaktiv affald.
Vi støtter jeres indsats for nul-tolerance politikken. Der skal ikke graves uran op af Grønlands jord, hverken til energi eller atomvåben.
3) Vi skal sørge for at Grønland selv repræsenterer egne interesser i alle internationale foraer. Uden Grønlands interesser ville Danmark ikke spille nogen rolle i spørgsmål om Arktis. Derfor er det Grønland som skal sidde med ved bordet i de internationale debatter.
4) Vi skal samarbejde for at Rigsfællesskabet er ligeværdigt mellem de 3 lande. Danmark skal ikke spille storebror, fordi de engang var koloniherre.
5) Vi skal sammen arbejde for at Grønlands initiativ for at få egen Grundlov og selvstændighed i det tempo, som Grønland finder rigtigt. Jeg håber, at vi kan have et stærkt samarbejde, uanset hvilen vej, Grønland ønsker at gå i fremtiden.
6) Vi skal finde el løsning på serviceaftalen i Pittufik. Den ændring, som den danske stat, af frygt for EU's udbudsregler, levede i udbudsmaterialet, har haft alvorlige konsekvenser. Det ser ud til at et amerikansk skuffeselskab i København nu overtager servicearbejdet på Thulebasen. Det kan betyde tab af mange grønlandske arbejdspladser, lærepladser og skatteindtægter. Det bør den danske regering tage ansvaret for.
7) Vi skal også sikre ordentlige forhold for Grønlands børn og unge. Alt for mange lever under uacceptable forhold. I har godt nok hjemtaget børneområdet og det sociale område, og I har ansvaret og initiativretten. Men I skal vide, at vi er mange i Danmark som er klar til at hjælpe med de nødvendige ressourcer, uddannelse eller hvad der skal til. Ingen børn i Grønland skal lide nød eller være udsat for seksuelle overgreb. Det skal vi være fælles om at løse.
Verden er disse år af lave.
6 mennesker ejer ligeså meget som den fattigste halvdel af verden.
Store mænd i både USA og Ruslandspiller med musklerne og nationalismen stikker sit grimme fjæs frem.
Det kan vi ikke klare alene i Danmark eller Grønland. Tiden råber på solidaritet og international samarbejde.

Den er den globale venstrefløjs ansvar.
Helt og lykke med jeres vigtige politiske arbejde.

Tak for det gode samarbejde. Lad os fortsætte

 Uddybende om IA:

IAs hjemmeside
IAs hovedbestyrelse
IAs principprogram 2014
Koalitionsaftalen mellem IA, Siumut og Parti Naleraq
Grønlands Hjemmestyre
Grønlands Selvstyre

 

| Emneord: