Hungersnød truer i Afrika

Sult-situationen i Afrika vokser med foruroligende hast
Midtjyllands Avis har i dag 21.2.2017 en oversigt over de kritiske områder og Børsen skrev 17.2.2017 om de oversete afrikanske problemer.
Ikke mindst situationen i Sydsudan, Somalia og Yemen er alvorlig. Her er der overhængende risiko for hungersnød.
70 millioner mennesker får brug for fødevarehjælp, hvis vi skal undgå hungersnød. De midler, som FN råder over slår langt fra til. Derfor skal der alvorlige ekstrabevillinger til.
I lyset af regeringens alvorlige nedskæringer på dansk udviklingsbistand kan det blive nødvendigt at revurdere de stramme budgetter, hvilket bør ske allerede nu.
På den lange bane er nødhjælp dog ikke nok. Det er nødvendig med en styrkelse af dansk udviklingsbistand til bl.a. Somalia og Sydsudan, hvor infrastruktur, demokratiske strukturer og grundlæggende lokale fornødenheder er ganske utilstrækkelige. Desuden skal der ske en styrket indsats for at stoppe krigen i det glemte Yemen.
Den tyske regering har varslet en Marshall-plan for Afrika og øger udviklingsbistanden 15 pct. Den danske regering trækker sig fra store dele af Afrika og er tavs om de truende sultproblemer. Tiden er inde til handling.
For at afklare hvad den danske ministers tavshed dækker over, har jeg stillet hende en række spørgsmål:
a) Hvordan vurderer ministeren situationen i Afrika, især i de lande, der er truet af hungersnød?
b) Vil den kritiske situation kunne få konsekvenser på antallet af flygtninge, og øget risiko for konflikter og krige?
c) Har ministeren overvejet at yde en akut ekstrabevilling til FNs indsats, eller ad andre veje bidrage til at afhjælpe den katastrofale situation?
d) Giver den alvorlige situation i Sydsudan baggrund for en større langsigtet udviklingsbistand til landet – hvis ikke, hvordan ser ministeren så på muligheden for at sikre et velfungerende samfund i Sydsudan?

Læs også her

| Emneord: