Skandaløs våbenkøb i Israel undervejs


Et igangværende udbud af nyt artilleri forventes bliver afsluttet i løbet af den kommende måneds tid. Hvis den israelske producent, Elbit, vinder, er der ifølge Claus Hjort Frederiksen ingen grund til ikke at vælge israelsk.
Det fremgår af et interview med ministeren i netmediet Nordic Defencewatch.

Det er ganske uacceptabelt, at det danske forsvar overvejer at købe artillerisystem af det israelske firma Elbit. Elbit leverer udstyr til Israels aktiviteter på den besatte Vestbred og bør boykottes af Danmark.

Sidste gang forsvaret forsøgte sig med køb af artillerisystem lige før folketingsvalget, blev indkøbet alene annulleret, fordi sagen kom frem i offentligheden. (Se baggrundsnotatet nedenfor).

Netop i disse uger har den israelske regering sanktioneret at yderligere 4000 israelere ulovligt bosætter den besatte Vestbred. Det er problematisk, at forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen ikke kan se, at det er et problem at købe artillerisystemet af det israelske Elbit. Forhåbentlig vil tænksomme partier i forsvarsforligs-kredsen blokere for disse indkøb i Israel.

Sagen er endnu en påmindelse om den store danske passivitet og ligegyldighed overfor Israels systematiske brud på internationale regler. – og dermed overfor bestræbelserne på at finde en fredelig løsning på den 50 år gamle konflikt.

Efter Enhedslistens mening er international boykot, sanktioner og stop for investeringer i Israel den eneste vej til at få landet til forhandlingsbordet.

Baggrund

Første gang forsvarsforligskredsen i 2015 overvejede at købe israelsk artillerisystem fra firmaet Elbit, blev det afsløret i offentligheden med hjælp fra bl.a. Enhedslisten.
En befalingsmand fra det danske forsvar skrev på sin Facebook, at han var i Negev-ørkenen på job. Det affødte en række spørgsmål til forsvarsministeren, som måtte indrømme, at 20 af forsvarets folk var i Israel for at teste artillerisystemet. Befalingsmanden fjernede efter få dage sin Facebookopdatering.
Efter omtalen i offentligheden i april 2015 besluttede forsvarsforligskredsen sig for at afbryde/udskyde indkøbet fra Elbit, angiveligt fordi folketingsvalget på det tidspunkt nærmede sig.

Læs mere

Stop købet af israelske våben 

Køb af israelske våben annulleret

Danske våbenkøb

Våbenkøb skaber uro 

Boykot og sanktioner er eneste vej

Ministerens svar

 

 

 

| Emneord: