Sprog og kultur kan man ikke diktere

Taler mindretallet nok dansk ?Det var emnet for en artikel i Politiken (1. februar).
Fra tid til anden dukker debatten op, men normalt kun i Flensborg Avis.
Det danske sprog er godt til at formidle mine ideer og følelser. Derfor vil jeg slås for retten til at formidle tanker og meninger på mit sprog.
Men dansk er ikke bedre end andre sprog. Jeg har stor fordel og glæde af at kunne tale flere sprog og bruge dem som genvej til andres kulturer.
Martin Henriksen (DF) provokerer mig voldsomt, nĂĄr han i artikel forlanger, at mindretallet SKAL tale dansk for at modtage penge fra Danmark.
I Danmark mener han omvendt, at mennesker, der kommer hertil, SKAL tale dansk for at være her. Glemt er retten til at beholde eget sprog og egen kultur.
Han mener, der er en sproglig slaphed i mindretallet i Sydslesvig. Hans nationalkonservative holdninger om, at dansk er bedre end andre sprog hører en nationalistisk fortid til.
Sprog og kultur kan man ikke diktere.
Tilegnelse af sprog og kultur sker, når mennesker ser behovet for det. Det er glæden og begejstringen, som er drivkraften. Det er følelsen af, at det danske sprog giver nye muligheder for at udtrykke glæde, stolthed, begejstring, der driver værket. Der skal være noget på spil.
Den store opgave for lederne i mindretallet er at skabe lysten og begejstringen.
Skarpere pligter og trusler om at lukke kassen gør det ikke.
Mindretallets ret til at tale dansk, drive egne foreninger, parti, avis, biblioteker og skoler m. m. voksede ud af en erkendelse af, at mindretallet bedst integreres i det tyske flertalssamfund pĂĄ denne mĂĄde.
Det samme gør sig gældende for det tyske mindretal nord for grænsen. Virkeligheden har vist, at flertalssamfund bliver rigere af aktive mindretal, der bevarer eget sprog og egen kultur.
Det er rettighederne, der er bærende. Dem vil jeg slås for.
Historisk set er mindretallenes rettigheder skabt for at forebygge konflikter. De danske "speck-dänen" var ikke populære i Tyskland, og i Sønderjylland legede vi som børn ikke med "hjemmetyskernes" børn helt op i 60'erne. Hadet til hinanden var stort.
Den dansk-tyske model har været alle pengene værd. Vores 2 mindretal er nu nogle af de bedst integrerede mindretal på kloden.
Om mindretallet vil eksistere i fremtiden, bestemmer mindretallets unge. Det afhænger af, om de vil bruge rettighederne og mulighederne.
Sådan bør det vel være.

Læs Politikens artikel De drømmer på dansk i et andet land

| Emneord: