159.000 flygtninge i ørkenen

Hver måned kommer der 3-4.000 nye flygtninge til Kakuma-lejren i det nordvestlige Kenya.Lejren blev etableret i 1992 og er især vokset på grund af konflikterne i nabolandene. Halvdelen af flygtningene er fra Syd-Sudan, 30 pct fra Somalia.
Der er 21 forskellige nationaliteter i lejren. 61 pct. af beboerne er under 18 år gamle.
Flygtningehjælpen og Folkekirkens Nødhjælp viser os rundt i lejren. Vi taler med 2 flygtninge fra Etiopien der lige er kommet til lejren. De unge kvinde, som jeg taler med, og som har 4 børn, har lagt alt i Guds hænder. "Jeg har ingen muligheder og håber blot, at Gud vil sikre et ordentligt liv for mine 4 børn, fortæller hun os. Den ældre mand er lidt mere kontant. Han beder os sikre, at der kommer vandforsyninger, mad og skoler, så de mange flygtninge kan overleve indenfor rammerne af, hvad FN mener er et minimum.
Børnene i skolen, der rummer mere end 2000 elever, møder meget tidligt og venter i lange rækker for at komme ind. De vil gerne lære noget. De drømmer om at blive både læger, ingeniører og lærere, når vi spørger dem.
Der er op til 50 elever i hver klasse. I nogle klasser er der borde og bænke, i andre sidder børnene på gulvet. Der er én skolebog til rådighed i hver klasse, nemlig lærerens. På spørgsmålet
FN-repræsentanterne fortæller, at bidragene fra den rige del af verden til flygtningelejrene svigter. FN har penge til at sikre 50 pct af hvad der anses for et minimum for at en flygtning kan overleve.
Forude venter hungersnøden. En voldsom tørke truer mulighederne for at brødføde befolkningen i dele af Afrika. Det betyder endnu større antal af flygtninge. Krige kriser og tørke er en rigtig farlig coctail, som rammer millioner.
Den megen snak i Danmark og andre europæiske lande fra især borgerlige partier, om at det er vigtigt at hjælpe i nærområderne, følges ikke op af de nødvendige bevillinger.
Alligevel er der kun 1,8 pct af flygtningene, der kommer til en af lejrene i Kenya, som prøver at komme videre til Europa. Så også myten om, at rigtig mange flygtninge søger mod Europa, passer ikke.
Jeg besøgte lejren sammen med Folketingets Undenrigsudvalg

| Emneord: