Foruroligende stigning i antal af hudsygdomme

På fem år er antallet af anmeldte hudsygdomme steget med mere end 50 procent. Især for ansatte i hotel- og restaurationsbranchen og i rengøringsbranchen er hudsygdomme et problem. I 2009 blev 1.925 tilfælde af hudsygdomme anmeldt, og tallet steg til 2.889 i 2015. Samlet set udgør hudsygdomme omkring hver tiende af samtlige anmeldte erhvervssygdomme i 3F, fremgår det af forbundets medlemsblad Fagbladet.

Christian Juhl, Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, siger:
• Eksplosionen i antallet af anmeldte hudsygdomme er meget foruroligende.
• Hudsygdomme skal tages meget mere alvorligt. Mange mennesker må skifte erhverv, fordi de bliver ramt af en hudsygdom, og det koster både den enkelte og samfundet store beløb.
• Virksomhederne gør alt for lidt for at udskifte sundhedsskadelige produkter med mindre farlige produkter, og instruktionen af de ansatte om arbejdet med sundhedsskadelige produkter er alt for dårlig.
• Hertil kommer, at Arbejdstilsynet på grund af ledelsesproblemer og massive nedskæringer på antallet af ansatte ikke udfører en grundig nok kontrol med virksomhederne på dette område.
• Jeg har rejst spørgsmålet overfor beskæftigelsesministeren, idet jeg forventer at han på baggrund af 3Fs tal vil sørge for, at indsatsen bliver styrket. Her slår pæne ord ikke til. Der er brug fra konkret handling.

Spørgsmål – sendt til ministeren
A) Hvad mener ministeren, er årsagen til det stigende antal lidelser på dette område ?
B) Hvad mener ministeren, at der kan gøres for at minimere det stigende antal lidelser ?
C) Gør virksomhederne og deres arbejdsmiljøorganisationer nok for at forebygge hudlidelser ?
D) Er Arbejdstilsynets indsats overfor risikoen for hudlidelser tilstrækkelig ?
E) Hvor ofte giver Arbejdstilsynet hhv. vejledning / påbud / forbud i forbindelse med virksomhedernes manglende indsats for at forebygge hudlidelser ? ... herunder vedr. manglende / mangelfulde arbejdspladsbrugsanvisninger, mærkning og instruktion ?
F) Hvor ofte stiller Arbejdstilsynet krav til virksomheder om at udskifte farlige stoffer med mindre farlige stoffer (substitution) for at forebygge hudlidelser ?
G) Hvad koster det samfundet, at mange danskere pådrager sig arbejdsbetingede hudlidelser i form af sygedagpenge, behandling og indlæggelser, pension og tabt produktion ?
H) Vil det være muligt at ændre loven, så det forebyggende arbejde styrkes ? I givet fald, hvordan ?
I) Hvilke aktiviteter vil ministeren igangsætte for at styrke det forebyggende arbejde - og nedbringe antallet af anmeldte hudlidelser ?

Fagbladets artikel

| Emneord: