Handling NU for godt arbejdsmiljø

Regeringens og Socialdemokraternes plan 2020 om at nedbringe arbejdsmiljøproblemerne på 3 områder mislykkes
Psykiske arbejdsmiljøproblemer skulle nedbringes med 25 pct senest 2020. De er steget med 17 pct.
Problemer med muskel- og skeletproblemer skulle nedbringes med 20 pct. De er steget 15 pct.
Alvorlige arbejdsulykker skulle nedbringes med 20 pct. De er sandsynligvis steget, men det nødvendige talmateriale er endnu ikke til stede.
Christian Juhl, Enhedslisten & Karsten Hønge havde i dag bedt ministeren om en redegørelse for, hvad de ville gøre ved meget alvorlige problemer problemerne.
Regeringen, Radikale og Socialdemokraterne erkendte under debatten at deres plan var en fiasko.
Deres bud på en løsning var, at de ville nedsætte et ekspertudvalg. Dette forslag støttede Alternativet.

Det er utrolig skuffende, at forligskredsen om Arbejdsmiljøplan 2020 efter 6 års fiasko ikke har konkrete bud på at styrke indsatsen, men alene vil sende problemerne i et ekspertudvalg. Der er stor risiko at det kan ende som en syltekrukke.

Man behøver ikke have en Phd i arbejdsmiljø for at vide, at de hårde nedskæringer på Arbejdstilsynet, svækkelsen af arbejdsmiljøorganisationen på arbejdspladserne og begrænsning af uddannelsen af arbejdsmiljørepræsentanter er væsentlige årsager til den skandaløse fiasko.

Derfor er det let at pege på indsatser, der hurtig kan igangsættes og have en positiv effekt på arbejdsmiljøet. Så kan man lade et ekspertudvalg kigge på yderligere tiltag samtidig med.

Nu går tiden. For hver dag der går, incl. lørdage og søndage, vil
- mindst 5 mennesker dø af dårligt arbejdsmiljø
- mindst 54 mennesker, rammes af en arbejdsbetinget lidelse
- mindst 115 mennesker rammes af en arbejdsulykke
Det er disse konkrete menneskelige lidelser, der hviler på ministerens og folketingsflertallets skuldre, hvis der ikke handles NU.
SF og Enhedslistens forslag til initiativer der kan igangsættes med det samme, kan ses nedenfor.

Forslag til beslutning fra Enhedslisten og SF:

Folketinget pålægger regeringen at øge indsatsen for at nå 2020-planens mål.
Folketinget finder det særligt bekymrende, at problemerne med det psykiske arbejdsmiljø og overbelastninger af muskel og skelet, vokser betydeligt.
Regeringen pålægges, inden Folketingets åbning i oktober, at fremlægge en konkret plan indeholdende:
- Lovgivningen og indsatsen for bedre psykisk arbejdsmiljø skal styrkes.
- Virksomhedernes forebyggende indsats skal øges gennem systematik i indsats, bedre uddannelse og større indflydelse til arbejdsmiljørepræsentanter.
- Pligten til valg af arbejdsmiljørepræsentanter skal udvides til at gælde alle virksomheder med 5 eller flere ansatte.
- Arbejdstilsynet skal styrkes via en opnormering på mindst 140 personer, uddannelse og inddragelse af de ansatte i planlægning af indsatsen.
- Virksomhedernes adgang til rådgivning om arbejdsmiljø skal styrkes.
- Reduktion af skader fra kemisk arbejdsmiljø på 25 % inden 2020.
Folketinget bemærker, at der ligger en kapital i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse på 1,248 milliarder kr. som kan anvende til at finansiere ovenstående indsatser.

Læs også: Regeringens skandaløse arbejdsmiljøindsats 

 

| Emneord: