Flygtningemillioner samler støv

Ubrugte millioner til flygtninge i Danmark skal videre til verdens fattigste
Over en milliard ulandskroner til verdens fattigste kan forsvinde fra udviklingsbistanden. Med et faldende antal asylansøgere skal der bruges færre penge end afsat til nye flygtninge her i landet. Ifølge Altingets beregninger vil der formentlig være en overbudgettering på minimum en milliard kroner til flygtninge.

• Der er en stor risiko for at de mange ubrugte penge til flygtningen i Danmark ikke kommer verdens fattigste til gode, hvis ikke der hurtigt sker en omkonvertering af midlerne til udviklingsbistand.
• Sidste år overbudgetterede ministeren også udgifterne til flygtninge. Det medførte, at ca. 800 mill. ubrugte kroner til flygtningen i Danmark, gik tilbage til statskassen, trods protester fra oppositionen. Det er vigtigt, at det ikke sker i år, hvor vi står overfor risiko for hungersnød og flere flygtninge i Afrika.
• Enhedslisten kaldt ministeren i samråd om sagen. Vi satser på at overbevise ministeren om, at den ene milliard skal omkonverteres til udviklingsbistanden så betids, at de kan nå at gøre gavn hos verdens fattigste i 3. verden i indeværende år – og ikke flyttes tilbage i statskassen til f.eks. skattelettelser.

Samrådsspørgsmål til udviklingsministeren:

Ministeren bedes give en redegørelse for årsagen til ubalancen mellem budgetter og regnskaber for udgifterne til flygtningen i finanslovenes afsatte beløb til udviklingsbistand i årene 2015, 2016 og 2017.

Hvorfor er der så store forskelle ?

Hvorfor har ministerten endnu ikke tilbageført de ubrugte ca. 800 mill. kr. på flygtningen fra 2016 til udviklingsbistanden ?

Hvad vil ministeren gøre for at sikre at den milliard, som ifølge Altingets beregninger sansynligvis vil være uforbrugte midler i 2017, tilbageføres til udviklingsbistanden ?

| Emneord: