Museer i knibe - Folketinget må gribe ind

Fra midten af 90erne og frem til 2012 gav Arbejdsmarkedets Feriefond 900 mio. kr. til en et antal museer. Pengene blev ydet som langfristede lån, men blev opfattet som donationer. Nu har Arbejdsmarkedets Feriefond ændret politik og kræver pengene tilbage. Der giver en række museer alvorlige likviditetsproblemer. Det fremgår af en større artikel i dagens Berlingske.

Det er en uholdbar situation, som nogle museer er kommet i, fordi Feriefonden har ændret politik.
Jeg har efter kontakt til folk fra Fyrkat Museet og rejste spørgsmålet for beskæftigelsesminister i januar, dog uden at der kom en løsning.
Derfor har jeg kaldt både beskæftigelsesminister Troels Lund-Poulsen og kulturminister Mette Bock i samråd for at finde en løsning.
Folketingets partier har trukket penge ud af Feriefonden og ændret grundlaget. Derfor er Folketingets partier også forpligtet til at finde en holdbar løsning for de museer, der er kastet ud i en uoverskuelig situation.

Spørgsmål til samråd med beskæftigelsesministeren og kulturministeren
En række museer er kommet i problemer, fordi de skal betale afdragsfrie lån tilbage til Lønmodtagernes Feriefond. De giver udtryk for at de har fået forventning om at kunne forlænge lånene, men det afviser Lønmodtagernes Feriefond.

Vil ministrene orientere Beskæftigelsesudvalget og Kulturudvalget om flg. spørgsmål:

1) Hvad er baggrunden og de juridiske rammer for disse lån ?

2) Vil det være muligt at pålægge Feriefonden at forlænge lånene, i en årrække, der kan sikre dem tid til at skabe sig en holdbar økonomi ?

3) Hvis ikke, hvilke initiativer vil ministrene så tage for at hjælpe disse museer ud af den alvorlige situation?

| Emneord: