SF & Ø: Handling NU

Arbejdsmiljøet er i en foruroligende forfatning.

Ministeren underkender i dag sin egen plan om at nedsætte et ekspertudvalg. Han har hen over påsken erkendt, at det ikke slår til. Aktuelle tal fra Avisen.dk afslører, at antallet af ulykker stiger foruroligende, og at situationen i byggeriet er helt uholdbar.

Arbejdsmiljøordførerne fra Enhedslisten og SF, Christian Juhl og Karsten Hønge, siger:

• Dagens tal for ulykker i byggeriet er foruroligende. Der skal handling til NU, hvis udviklingen skal vendes.

• Det er en smule opmuntrende, at ministeren har erkendt problemernes omfang – efter, at han var afvisende over for vores konkrete forslag ved forespørgselsdebatten d. 31. marts i Folketingssalen. Men vi savner konkrete forslag til handling her og nu.

• Vi vil pege på fem konkrete områder for at forbedre forholdene i byggeriet:

- Virksomhedernes forebyggende indsats skal øges gennem systematik indsats, bedre uddannelse og større indflydelse til arbejdsmiljørepræsentanter.

- Pligten til valg af arbejdsmiljørepræsentanter skal udvides til at gælde alle virksomheder med fem eller flere ansatte.

- Arbejdstilsynet skal styrkes via en opnormering på mindst 140 personer. Uddannelse og inddragelse af de ansatte skal med i planlægningen af indsatsen.

- Virksomhedernes adgang til rådgivning om arbejdsmiljø skal styrkes.

- Straffe for overtrædelse af arbejdsmiljøloven skal skærpes væsentligt.

• Vi erindrer om, at der ligger en kapital i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse på 1,248 milliarder kr. som kan anvende til at finansiere ovenstående indsatser.

For at hjælpe ministeren på vej med konkrete initiativer, har vi indkaldt ham til et hastesamråd i Beskæftigelsesudvalget om den akutte situation.

Uddybning:

Christian Juhl (Ehl.) Karsten Hønge (SF)

Mobil 61 62 50 98 Mobil 61 62 45 95

Ugebrevet A4

Samråd med ministeren 31. marts

Regeringens skandaløse arbejdsmiljøindsats

Foruroligende stigning i antallet af hudlidelser

| Emneord: