Skattely i Bahamas

Ulla Tørnæs vil ikke i samråd Udenrigsudvalget
Jeg bad ministeren forklare sig om hendes aktier i skattely-firmaet UIE på Bahamas, efter omtalen i februar af hendes investeringer.
Jeg har nu fået brev fra ministeren om, at hun ikke ønsker at deltage i samråd om sagen – og ikke mindst om, hvad vi kan lære af en sådan sag.
Det er meget betænkeligt at politikere & ministre placerer penge i skattely og dermed unddrager staten skatteindtægter – ikke mindst når de samme politikere og ministre bruger statens stramme økonomi til at begrunde alvorlige nedskæringer i dansk udviklingsbistand til verdens fattigste.
Klogt nok reagerede ministeren med at sælge sine skattely-aktier – men jeg ville gerne have hørt ministerens forklaring på, hvordan vi fremover forebygger den slags.

Læs mere

DR-nyhederne

Ekstrabladet

Ministerens svar

Vedr. samrådsspørgsmål U og T (URU alm. del) af 13. marts 2017 stillet af Christian Juhl (EL)

Folketingets Udenrigsudvalg har ønsket, at jeg i et kommende samråd besvarer følgende spørgsmål (URU alm. del, samrådsspørgsmål T og U):

"Hvilket signal mener ministeren, det sender, at en udviklingsminister, har haft aktier i et selskab placeret i et skattely, når netop udviklingslandene ifølge Oxfam/Ibis er blandt de største ofre for skattely og skatteunddragelse?"

"Hvornår blev ministeren bekendt med, at der var en risiko for, at ministeren som en del af sin investeringsportefølje havde aktier i et selskab registreret i et af de mest kontroversielle skattely i verden?"

Jeg finder af principielle årsager ikke anledning til at besvare spørgsmålene, da de ikke vedrører min ministergerning.

Jeg kan i den forbindelse henvise til "Håndbog i Folketingsarbejdet" (2015), s. 123, hvor det fremgår, at "[s]pørgsmål om ministres privatliv bliver afvist, medmindre spørgsmålet også indeholder vigtige elementer af offentlig interesse", samt til Betænkning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 16. maj 2007, hvor det anføres, at "der kun stilles spørgsmål om forhold, ministeren er ansvarlig for som minister, og derfor ikke om private forhold".

Det bemærkes i tilknytning hertil, at mit virke som udviklingsminister ikke har forbindelse til mine privatøkonomiske dispositioner.

Jeg kan supplerende oplyse, at jeg i februar 2017 oplyste følgende til Danmarks Radio: "Efter jeg er blevet bekendt med, at der kan sættes spørgsmålstegn ved virksomhedens skattemæssige strukturer har jeg valgt at sælge mine aktier i virksomheden."

Endvidere har jeg den 14. marts 2017 i mit svar på spørgsmål 123 (URU alm. del) oplyst følgende til Folketingets Udenrigsudvalg: "Som jeg har oplyst til Danmarks Radio kan jeg oplyse, at jeg, efter jeg er blevet bekendt med, at der kan sættes spørgsmålstegn ved virksomhedens skattemæssige strukturer, valgte at sælge mine aktier i virksomheden."

Det forhold, at jeg således tidligere overfor Udenrigsudvalget har bekræftet mine udtalelser til Danmarks Radio om mine privatøkonomiske dispositioner, medfører ikke, at jeg er forpligtet til at besvare yderligere spørgsmål herom.

| Emneord: