Dansk skib opbragt

Dansk skib med konfliktfosfat fra Vestsahara er tilbageholdt i Panama. Skibet Ultra Innovation fra det danske rederi Ultrabulk er tilbageholdt i Panama med 50000 ton fosfat. Rederi Ultrabulk sejler fosfat fra det besatte Vestsahara til Canada, stik imod international lov og folketingets anbefalinger. Vestsahara har siden 1975 v√¶ret besat af Marokko. Hverken opk√łberen af fosfatet i Canada, Agrium, eller Ultrabulk har v√¶ret i kontakt med Polisario, der repr√¶senterer det besatte Vestsahara. Det meddeler den danske solidaritetsorganisation AfrikaKontakt

Det er ganske uacceptabelt at danske rederier forts√¶tter transport af varer fra Vestsahara direkte i strid med en enstemmig beslutning i Folketinget, hvor dansk erhvervsliv advares om at engagere sig i Vestsahara uden at f√łlge internationale regler.

Det danske skib er det andet skib i denne måned som advokater fra Saharawi Arab Democratic Republic (SADR) og befrielsesbevægelsen Polisario har fået opbragt.

Udenrigs- og erhvervsministeren må omgående gribe ind og stoppe denne trafik. Derfor har Enhedslisten henvendt sig til de 2 ministre med en kraftig opfordring om at sætte handling bag Folketingets beslutning vedr. Vestsahara.

EU-domstolen har netop underkendt en handelsaftale, mellem EU og Marokko, fordi den omfattede Vestsahara, uden at sp√łrge Saharawierne eller deres repr√¶sentanter, Polisario.

Det er dobbelt pinligt, at erhvervsministeren med frue i april deltog i navngivelse af et nyt skib til samme Ultrabulk. Forhåbentlig har han over middagen i klare og utvetydige vendinger præciseret dansk Vestsahara-politik overfor rederiet.

 

Henvendelse til ministrene
Skibet Ultra Innovation fra det danske rederi Ultrabulk er tilbageholdt i Panama med 50000 ton fosfat. Rederi Ultrabulk sejler fosfat fra det besatte Vestsahara til Canada, stik imod international lov og folketingets anbefalinger. Vestsahara har siden 1975 v√¶ret besat af Marokko. Hverken opk√łberen af fosfatet i Canada, Agrium, eller Ultrabulk har v√¶ret i kontakt med Polisario, der repr√¶senterer det besatte Vestsahara.

Jeg vil bede ministrene tage kontakt til Ultrabulks ledelse og orientere dem om Folketingets politik om Vestsahara, om EUs domstols nye afg√łrelse, om FNs resolutioner om Vestsahara

Jeg vil desuden bede ministrene svare p√• nedenst√•ende sp√łrgsm√•l:

A) Hvad vil ministrene g√łre for at stoppe danske rederiers transport med mineraler og andre varer fra Vestsahara, uden at involvere repr√¶sentanterne for det besatte land ?

B) Hvad vil ministeren g√łre for at sikre, at alle potentielle danske virksomheder er opm√¶rksom p√• Folketingets enstemmige beslutning om Vestsahara ?

C) Hvilke initiativer vil ministrene tage for at andre lande engageres mere håndfast i indsatsen for at sikre Saharawiernes rettigheder - og for at FNs resolutioner om Vestsahara realiseres ?

D) Orienterede erhvervsministeren rederiet Ultrabulks ledelse om Folketingets holdning til transport til og fra Vestsahara, da han med sin frue 27. april navngav rederiets nye skib "Ultra Diversity" i Japan ?

BilagSt√łrrelse
2byfm6kq8zdo9g5b.jpg1.84 MB
| Emneord: