Psykisk arbejdsmiljø

Vil Folketinget beslutte at ligestille psykisk og fysisk arbejdsmiljø?

Er det i orden, at 450.000 lønarbejdere er udsat for skadelige psykiske belastninger? Kan vi som samfund bare se til, at der hver dag er 35.000 sygemeldte på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø?

I dag 9. maj skal Folketinget behandle et Beslutningsforslag om, at ligestille det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, som jeg har stillet sammen med SF. Handler vi ikke nu, så vil yderligere 100.000 få et dårligt arbejdsliv i 2020.

Jeg er stærkt bekymret på lønmodtagernes vegne, fordi hverken regeringen eller de andre store partier vil gøre noget ved et af de største problemer på det danske arbejdsmarked. Undersøgelse efter undersøgelse viser, at problemerne med stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø vokser. Senest har det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø dokumenteret, at problemerne med det psykiske arbejdsmiljø er forværret eksplosivt.

Forslaget om en ligestilling af psykisk og fysisk arbejdsmiljø er allerede gennemført i Sverige. Effekten er mærkbar, fordi arbejdsgiverne er pålagt, at sikre et sundt og sikkert psykisk arbejdsmiljø, og myndighederne kan gribe ind. I Danmark betyder fraværet af ligestilling, at arbejdsgiverne slipper for ansvaret og præventive tiltag, mens lønmodtagerne forgæves søger anerkendelse af psykiske arbejdsskader.

For få uger siden behandlede Folketinget den katastrofale udvikling i såvel det fysiske som psykiske arbejdsmiljø, hvor et stort flertal af partierne (inklusive Socialdemokratiet) besluttede at nedsætte et udvalg. Det frygter jeg bare er endnu en syltekrukke, i stedet for den nødvendige handling.

Jeg synes, at arbejdsmiljøet må være en topprioritet for alle, som har lønarbejdernes velfærd på sinde. Derfor gør jeg, som Enhedslisten arbejdsmiljøordfører, alt hvad jeg kan for at skærpe lovgivningen. Men uden pres ude fra arbejdspladserne og fagbevægelsen, så får vi ikke flyttet meget. Derfor håber jeg, at du vil give din mening til kende.

Hvis du vil følge med i arbejdsmiljøet, så udsender jeg et nyhedsbrev, som du kan få ved at skrive til mig christian.juhl@ft.dk

| Emneord: