Stop samarbejde med korrupt virksomhed

Enhedslisten kræver stop for Danidas samarbejde med korrupt virksomhed

Den danske konsulentvirksomhed, Consia Consultants, er blevet sortlistet af Verdensbanken i 14 år for dokumenteret korruption og svindel på fem projekter i Asien.
Udenrigsministeriet har, igennem Danida, samarbejdet med virksomheden i årevis. Og udviklingsminister Ulla Tørnæs udtaler, at korruptionen og Verdensbankens sortlistning ikke får nogen konsekvenser for Danidas samarbejde med Consia.

Det undrer Enhedslistens udviklingsordfører, Christian Juhl, som kræver at ministeren bakker op om Verdensbankens beslutning, og at Danida suspenderer samarbejdet med konsulentvirksomheden. Ordføreren har desuden stillet en lang række spørgsmål til ministeren for at få klarhed omkring omfanget af det tidligere, nuværende og fremtidige samarbejde.

Det er skandaløst at udviklingsminister ikke reagerer, når Verdensbanken sortlister en virksomhed, som Danida samarbejder med. Der er tale om penge, som er bevilget til nogle af verdens mest fattige lande og mennesker, som er gået i de forkerte lommer. I sådanne tilfælde bør ministeren være konsekvent og afbryde samarbejdet.

Danmark har nultolerance overfor korruption, og vi har i årevis være førende i bekæmpelsen af korruption på verdensplan. Den nultolerance skal gælde, uanset der sker korruption overfor Danida eller Verdensbanken. Derfor er det et helt forkert signal, når ministeren vælger at overhøre Verdensbankens opråb. Ministerens passivitet risikerer at sætte Danmarks gode omdømme over styr og underminere danskeres tillid til vores udviklingsbistand.

Det er meget uforståeligt, at regeringen på denne måde nægter at støtte op om en international indsats mod korruption. Jeg har derfor stillet en lang række spørgsmål om den korrupte konsulentvirksomheds involvering i Danidas projekter, så ministeren får mulighed for at forklare sin mildest talt atypiske holdning.

Baggrund
Verdensbanken sortlister dansk rådgivervirksomhed for korruption
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/04/05/world-bank-deb...
https://globalnyt.dk/content/verdensbanken-sortlister-dansk-raadgivervir...

Ulla Tørnæs: Ingen Danida-sanktioner på vej mod korruptionsramt rådgivervirksomhed
https://globalnyt.dk/content/ulla-toernaes-ingen-danida-sanktioner-paa-v...

Spørgsmål til ministeren
1. Kan udviklingsministeren bekræfte, udtalelsen om, at Verdensbankens sortlistning af Consia Consultants for korruption ingen konsekvens får for Danidas samarbejde med virksomheden ?
2 Hvis ikke dansk 0-tolerance overfor korruption skal gælde i en sådan situation, hvornår mener ministeren så, at den skal gælde ?
3. Er der andre af Danidas samarbejdspartnere, som af internationale samarbejdspartnere er blevet sortlistet for korruption, uden at det har haft betydning for samarbejdet med Danida ?
4. Hvordan har andre skandinaviske lande og Tyskland reageret på Verdensbankens sortlistningen af Consia Consultants ?
5. Ministeren bedes oplyse, hvor længe Danidas samarbejde med Consia har stået på, hvilke konkrete projekter virksomheden har været involveret i, og hvad virksomheden konkret har bidraget med.
6. Er der nogle juridiske restriktioner, der forhindrer, at Danida kan afbryde samarbejdet med Consia på baggrund af de nye oplysninger.

Paragraf 20: Synes ministeren, at det er et passende signal at sende i forhold til Danmarks bidrag til bekæmpelse af global korruption, når ministeren udtaler, at Verdensbankens sortlistning af Consia ikke vil få umiddelbare konsekvenser for samarbejdet med Danida (jf. https://globalnyt.dk/content/ulla-toernaes-ingen-danida-sanktioner-paa-v... )

Føler ministeren sig tryg ved, at Consia formidler danske midler hensigtsmæssigt, og at danske midler ikke risikerer at blive misbrugt til korruption, set i lyset af de nye afsløringer om misbrug af Verdensbankens midler?

| Emneord: