Troels Lund Poulsen lytter til Ehl. og SF

Beskæftigelsesministeren tager nyt initiativ om arbejdsmiljø efter samråd med SF og Enhedslisten
Arbejdsulykkerne i byggeriet stiger alvorligt. I 2011 var der 4.539 ulykker og i 2016 var tallet steget til 5.177 ulykker.
Der er dobbelt så stor risiko for at blive udsat for en arbedsulykke i byggeriet, end det er i andre brancher.
6 pct af lønmodtagerne i Danmark arbejder i byggeriet, men halvdelen af Arbejdstilsynets indsats foregår i denne branche.
Derfor havde SF og Enhedslisten før weekenden kaldt beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i samråd.
Ministeren erkendte, at forholdene er uholdbare, og at vi ikke kan vente på det udvalgsarbejdet, som forligskredsen har igangsat.
Han vil fremlægge en plan for byggeriet inden sommerferien.

Det er fornuftigt, at ministeren har erkendt, at Arbejdstilsynet skal gennemgå hele byggepladsen, når de er er på kontrol, og ikke som nu, hvor en enkelt virksomhed besøges, og kun enkelte forhold undersøges.

Det er dog nødvendigt at Arbejdstilsynet så får tilført flere ressourcer til nyansættelser for at kunne løse opgaven. Men hertil rakte ministerens erkendelse ikke. Det på trods af at der i Fonden til Forebyggelse og Fastholdelse ligger mere end 1,2 mia. kr. og samler støv.

Enhedslisten og SF foreslog ligeledes, at der bør vælges arbejdsmiljørepræsentanter på alle arbejdspladser med 5 eller flere ansatte. Grænsen er i dag 10 ansatte. Desuden foreslog vi, at uddannelsen af både arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter skal forbedres. Disse forslag vandt ikke gehør hos ministeren.

Ministeren vil inden sommerferien fremlægge en konkret plan for styrkelse af sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladserne.

| Emneord: