Uenighed om arbejdsmiljø-indsats

Lennart Damsbo-Andersen er utilfreds med Enhedslistens arbejdsmiljøpolitik

Det giver han i en række lokalavister udtryk for - så naturligvis skal han have et svar

Lennart Damsbo-Andersen's indlæg
- bragt i Skive Folkeblad, Dagbladet Roskilde, Lolland-Falsters Folketidende og Arbejderen

Et langt og godt arbejdsliv kræver at man har et godt arbejdsmiljø. Derfor har vi i Socialdemokratiet altid arbejdet for at forbedre arbejdsmiljøet, både det fysiske og det psykiske.
Desværre har de sidste undersøgelser vist at det går den gale vej, og at stadig flere føler og oplever, at de har en større belastning på deres arbejde. I Socialdemokratiet tager vi problemet alvorligt. For reelt har vi den politik, at vi selv har været med til at lave fejlene, og vi bliver nødt til at starte på en frisk.
Det psykiske arbejdsmiljø er en af vores tids største udfordringer. Flere end nogensinde før oplever dårligt psykisk arbejdsmiljø.
Og da vi sad i regering sørgede vi derfor for at vedtage en lov, hvor vi ligestiller det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø.
Det var et vigtigt skridt på vejen. Men der behov for mere, og det er vigtigt at arbejdet bliver gjort ordentligt, både når det gælder psykisk og fysisk arbejdsmiljø.
Vi har sammen med de øvrige forligspartier besluttet at lade en ekspertgruppe med deltagelse af arbejdsmarkedets parter komme med deres bud på hvordan vi kan gribe sagen an på en ny måde.
Det er planen at arbejdet iværksættes nu, og skal være afsluttet om et halvt år.
Christian Juhls indlæg i sidste uge byder jeg velkommen, for det er altid vigtigt at få arbejdsmiljøet på dagsordenen.
Men Enhedslisten og Christian Juhl har valgt at stå uden for forligskredsen. De vil hellere stå og råbe og skælde alle andre ud i stedet for at tage ansvar og deltage forpligtende i arbejdet med at sikre et godt arbejdsmiljø.
For Socialdemokratiet er arbejdsmiljøet vigtigt. Derfor vil vi fortsat arbejde for bedre vilkår. Men kvaliteten skal i fokus. Sådan tror vi på, at hjælper vi bedst.
Enhedslisten og Christian Juhl har valgt at stå uden for forligskredsen. De vil hellere stå og skælde alle andre ud i stedet for at tage ansvar.
Lennarts Damsbo Andersen
Arbejdsmiljøordfører for Socialdemokratiet

Svar til Lennart Damsbo-Andersen
Socialdemokraten Lennart Damsbo-Andersen mener i et læserindlæg her i avisen fredag, at jeg og Enhedslisten ikke vil tage ansvar for arbejdsmiljøet.
Vi afviste 2020-planen for arbejdsmiljøet i 2011.
Vi kunne se, at den slet ikke slog til. Vi har løbende påpeget behovet for opstramninger, men talte for døve ører. Forligskredsen, incl. Lennart og Socialdemokraterne, afviser vore forslag. Nu hvor vi har fået nye alarmerende tal, kan alle se at planen ligger i ruiner Vi har stillet forslag bl. a. om at styrke Arbejdstilsynet med flere ansatte, om at styrke arbejdsmiljørepræsentanternes indflydelse og uddannelse, om at sætte antallet af ansatte for at vælge en arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen ned fra 10 til 5 ansatte, om at styrke arbejdsledernes uddannelse, om at hæve bøderne for alvorlige brud på arbejdsmiljøloven, om at lave en bekendtgørelse om det psykiske arbejdsmiljø, om at styrke indsatsen på de farligste arbejdspladser, bl. a. Indenfor byggeriet, om at gøre en større indsats overfor farlige produkter som asbest og epoxy og om en øget indsats overfor dødsulykker.
Vi har påpeget, at der er penge til forbedringerne i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.
I øjeblikket ligger der 1,2 mia. kr og samler støv, fordi Forligskredsen blokerer for ændringer. Forligskredsen, incl. Socialdemokraterne og Alternativet har besluttet at sende problemerne i et ekspertudvalg.
Det klogeste vil være at igangsætte de konkrete forbedringer, vi ved, skal igang -ikke mindst styrkelse af Arbejdstilsynet -nu. Så kunne eksperterne fintænke om nye ideer samtidig.
Vi bakker i Enhedslisten op om enhver forbedring af arbejdsmiljøet og sikkerheden på vore arbejdspladser.
Og vi er med på at finde de penge, der skal bruges.
Så jeg ved ikke helt, hvem det er, der ikke vil tage ansvar for arbejdsmiljøet?
Christian Juhl
Enhedslistens arbejdsmiljøordfører

| Emneord: