Mærsk udsætter arbejdere for stor fare

Mærsk skrotter skib i Bangladesh under farlige arbejdsforhold
Der er fundet ulovlige mængder radioaktivitet i et tidligere Mærsk-skib sendt til skrot i Bangladesh. Højesteret i Bangladesh kræver nu inspektionsrapporten udleveret. Det drejer sig om det tidligere Mærsk-skib "North Sea Producer". Det oplyser Danwatch.

Det er groft, at Mærsk, et af verdens største rederier fortsat lader sine skibe ophugge i Indien og Bangladesh under groft kritisable arbejdsforhold. Denne gang hugger arbejderne skibet op med risiko for påvirkning fra radioaktivitet.

Der er tale om grove brud på Hong Kong konventionen, som angiver hvordan mennesker, der ophugger skibe, skal være beskyttet.

I oktober 2016 påpegede vi overfor udenrigs- og erhvervsministeren at ophugning af skibe på Indiens og Bangladesh' strande foregik under uacceptable arbejdsmiljøforhold. Det har tilsyneladende ikke sikret ændringer.

Det er uacceptabelt. Udenrigs- og erhvervsministrene må gribe ind, så den internationale konvention overholdes. Jeg har derfor kaldt ministeren i samråd i udenrigsudvalget, så han kan redegøre for, hvad han vil gøre ved de uacceptable forhold i hos Mærsk.

 

Læs mere:

Mærsk i Bangladesh

Radioaktivitet

| Emneord: