Ventetid for arbejdsskadede stiger

Lange ventetid gør arbejdsskadede endnu sygere
Ventetiden for sagsbehandling af sager om arbejdsskader stiger for fjerde år i træk. En del af forklaringen er efterslæb af gamle sager. Ministeren vil indkalde til forhandlinger om en nye regler efter sommeren. (Altinget søndag)

Det er ganske uholdbart at ventetiden på en afgørelse stiger fra 6 måneder i 2014 til 10 måneder i første kvartal i år – trods tilbagevendende advarsler. Der er tale om gennemsnits-tal. Det betyder, at nogle skadede må vente meget længere.

Hertil kommer, at regeringen har pålagt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) at udflytte medarbejdere til Haderslev og Vordingborg. Det koster ressourcer og dygtige sagsbehandlere har forladt AES, hvilket har forlænget ventetiderne.

Ministeren må omgående reagerer ved at sikre de nødvendige ressourcer til at nedbringe ventetiden. Jo længere ventetid, der er på en afgørelse om en arbejdsskade, des større risiko er der for at, den skadede ikke vender tilbage til arbejdspladsen.

Der er al mulig grund til med det samme at indkalde ordførerne for at drøfte den alvorlige situation – inden Folketinget om en måned går på ferie. Det er uden mening at vente flere måneder.

| Emneord: