Ministeren spænder ben for arbejdsmiljøforbedringer

Troels Lund Poulsen har offentliggjort kommisoriet for det nye ekspertudvalg
Samtidig med at pressen gav besked om en alvorlig arbejdsulykke, hvor en 46 årig mand i Køge er faldet 10 meter fra et tag, offentliggjorde beskæftigelsesministeren grundlaget for det nye ekspertudvalg, der skal se på arbejdsmiljøindsatsen i Danmark.
5 specialister og 4 repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter skal se på forholdene efter at det i foråret i år viste sig at arbejdsmiljøet på væsentlige områder ligger i ruiner.
Skiftende regeringers plan for arbejdsmiljøet 2020 har udviklet sig i den direkte modsatte retning end planlagt: antallet af alvorlige ulykker stiger, det organisatoriske og sociale (psykiske) arbejdsmiljø forværres og muskel- og og skelet belastninger øges.

Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, Christian Juhl, siger:

Det er et kvalificeret hold, som har fået opgaven med at rette op påarbejdsmiljøets uacceptable tilstand. Men nytter ikke meget at regeringens kommisorium indeholder pæne hensigter, når der er indbygget begrænsninger, som forhindrer væsentlige arbejdsmiljømæssige forbedringer.

Troels Lund Poulsens gav tilsagn om, at et ekspertudvalg inden udgangen af 2017 vil komme med konkrete forslag til at rette op på tingene. Det er nu udsat til sommeren 2018.

Specialistudvalgets forslag skal være økonomisk neutrale for staten og for arbejdsgiverne. Gad vide, hvordan det skal kunne lade sig gøre, når arbejdstilsynets i den grad mangler ansatte, og mange belastninger i arbejdsmiljøet netop skyldes manglende investeringer fra arbejdsgiverne i bedre arbejdsmiljø?

Der er en risiko for, at regeringen vil skubbe væsentlige dele af arbejdsmiljøet over i parts- og overenskomstsystemet. Det vil kunne blive til stor skade for det forebyggende arbejde. Flere års forhaling af konkrete forbedringer af det organisatoriske og sociale (psykiske) arbejdsmiljø i det partsstyrede Metodeudvalg taler sit tydelige sprog.

Regeringen og det nye ekspertudvalg har en mulighed for at give arbejdsmiljøet et løft, men spænder med kommissoriet ben for grundlæggende ændringer.

 

Læs også:

http://christianjuhl.dk/nyheder/2017/05/troels-lund-poulsen-lytter-til-e...

http://christianjuhl.dk/nyheder/2017/05/uenighed-om-arbejdsmiljo-indsats

http://christianjuhl.dk/nyheder/2017/05/psykisk-arbejdsmiljo-0

http://christianjuhl.dk/nyheder/2017/04/sf-o-handling-nu

http://christianjuhl.dk/nyheder/2017/03/handling-nu-godt-arbejdsmiljo

http://christianjuhl.dk/nyheder/2017/03/regeringens-skandalose-arbejdsmi...

 

 

 

 

 

| Emneord: