Danske Banks investering i klyngebomber og landminer

Danske Banks investeringsløsning "June" - en brevveksling

Den 12. jul. 2017 kl. 15.06 skrev Rune Kristensen, Danske Bank
Kære Christian,
Jeg beklager, hvis jeg forstyrrer dig i din sommerferie.
Jeg skriver til dig, da du måske har set artiklerne i BT vedr. Danske Banks nye investeringsløsning June, hvor kritikken går på, at June ikke er screenet i forhold til Danske Banks ansvarlige investeringspolitik.
Med June har vi forsøgt at gøre det nemt og billigt for folk, der gerne vil i gang med at investere. Første skridt har været at udvikle en brugervenlig, digital investeringsløsning baseret på passive fonde, de såkaldte ETF'ere (Exchange Traded Funds). Som markedet er i dag, har vi ikke mulighed for at ændre på indholdet heraf i forhold til vores normale etiske retningslinjer eller ekskludere enkeltaktier eller –obligationer, og vi gør derfor opmærksom på, både på vores hjemmeside og ved sign-up, at disse ikke er screenet for bestemte brancher eller selskaber.
June er skabt til og sammen med vores brugere. Derfor lytter vi også til den kritik, der har været. Fordi ETF-markedet er under stor udvikling, er det vores klare forventning, at der kommer solide, screenede alternativer på markedet. Når det sker, vil vi arbejde for at kunne tilbyde dette via June.
Samtidig ser vi på, hvordan vi i vores kommunikation kan være endnu mere tydelige over for Junes brugere om, hvad det er, de investerer i.
Vi håber, at dette har givet dig en større indsigt i baggrunden omkring denne historie – ellers er du velkommen til at kontakte os for nærmere informationer.
Rigtig god sommerferie.
Med venlig hilsen / Best Regards
Rune Kristensen
Public Affairs Manager

12. juli 2017 23:27 svarer jeg Rune Kristensen
Kære Rune
Tak for mail
Det var ikke klogt at sende et sådan produkt på markedet
Hvis jeres etiske retningslinier og Folketingets tilslutning til internationale konventioner skal have nogen betydning - bør I starte med at sikre dette FØR I udvikler nye produkter.
I bør omgående trække produktet tilbage - og holde jer fra produkter, der ikke lever op etiske retningslinier og internationale konventioner
Har bankens bestyrelse godkendt, at I har sendt et produkt på markedet, som ikke lever op til jeres etiske retningslinier og internationale konventioner ?
Vh
Christian Juhl, Enhedslisten

20. juli 2017 10:30 svarer Rune Kristensen
Hej Christian,
Tak for din mail.
Når vi spørger danskerne om, hvad der afholder dem fra at investere, svarer de bl.a., at det er besværligt og dyrt. Vi har med June derfor lavet en ren digital løsning, der dels gør det nemt og tilgængeligt – dels gør det billigt.
For at kunne holde kundernes omkostninger så lave som muligt, baserer vi løsningen på ETF'ere. Disse såkaldte passive investeringsfonde findes allerede tilgængelige på de finansielle markeder og er ikke i strid med internationale konventioner eller ulovlige at anvende. ETF'erne anvendes af mange banker og investorer verden over og er i hastig vækst – netop fordi de udgør et billigt alternativ for kunderne.
Der har været et stort ønske fra mange sider om, at danske banker tilbyder ETF'ere, som alternativ til de traditionelle, men dyrere investeringsforeninger. Det efterkommer vi med June.
En Exchange Traded Fund (ETF) er noteret som aktier og kan handles på samme vis som aktier på udenlandske børser. ETF-udbyderne er primært nogle af verdens største kapitalforvaltere og investeringsbanker bl.a. BlackRock, Deutsche Bank, State Street og Vanguard.
ETF'er udbydes af langt de fleste banker og børsmæglere verden over og brugen af dem er udbredt både blandt private og institutionelle investorer.
ETFers popularitet er hastigt voksende globalt. I USA er det i dag ca. 30 % af den totale nominelle aktiehandel, som handles gennem en ETF - i 2000 var det under 5 % af den totale nominelle aktiehandel, som blev handlet gennem ETF.
Som det er i dag, er det som udgangspunkt ikke muligt at screene ETF'ere i forhold til Danske Banks etiske retningslinjer. For os er det afgørende, at kunderne er klar over dette. Derfor har vi både på Junes hjemmeside og i tilmeldingsfasen gjort brugerne opmærksomme på at June er baseret på ETF'ere og at der derfor ikke screenes, som vores traditionelle investeringsprodukter. Det er muligt, at dette ikke er tydeligt nok, og vi vil derfor se på om det kan gøres tydeligere.
Som vi skrev i den forrige mail, vil vi arbejde for at gøre det muligt at tilbyde screenede ETF'ere via June, og det er vi allerede i dialog med udbydere omkring. Indtil da har man mulighed for at anvende screenede løsninger gennem vores andre produkter.
Jeg håber, at dette gav dig en dybere indsigt i June og vores tanker herom.
Med venlig hilsen / Best Regards
Rune Kristensen
Public Affairs Manager
Danske Bank

20. juli kl. 14:00 svarer jeg Rune Kristensen

Det gav mig indsigt, tak
Men styrker min skepsis
Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere her
BTs omtale   
Spørgsmål & ministerens svar  

| Emneord: