Politi og AT undersøger ikke arbejdsulykke på landevejen

I 2013 omkom en lastbilchauffør ved en ulykke i trafikken. Årsagen var, at lastbilen ikke var i forsvarlig stand.
Arbejdstilsynet slet ikke havde undersøgt arbejdsulykken - med henvisning til, at der var tale om en færdselsulykke. Mindre end to måneder efter arbejdsulykken, havde Arbejdstilsynet afsluttet sagen.
Sydøstjyllands Politi rejste aldrig sag efter arbejdsmiljøloven, fordi Arbejdstilsynet - efter at have modtaget politiets rapport om ulykken - skrev tilbage, at tilsynet "ikke vil foretage sig yderligere".
Politiet henlagde sagen - uden at afhøre det sønderjyske vognmandsfirma, rejse retslig tiltale eller udstede en bøde til firmaet.
Da 3F efterfølgende rejste sag, blev vognmanden dømt for ansvar.
Jeg vil bede ministeren i et samråd i BEU redegøre for:

  • Hvad han mener om det konkrete sagsforløb ?
  • Hvad ministeren har foretaget sig, siden samrådet om ulykker på landevejen sidste år ?
  • Hvilke tiltag der kan tages for, at der er sikkerhed for at Politi og Arbejdstilsyn undersøger alle dødsulykker på landevejen med henblik på placering af ansvar efter Arbejdsmiljøloven ?
  • På hvilke området vil en stramning af gældende lovgivning kunne fremme en konsekvent opfølgning af sådanne ulykker ?

Omtale af sagen 

| Emneord: