Søfartsstyrelsen svigter - ministeren må forklare


Fagbladet har over sommeren undersøgt en række ulykker på danske skibe siden 2013.
Af undersøgelsen fremgår, at Søfartsstyrelsen har ikke fulgt gældende regler, og ikke villet vurdere de dødsulykker, der er sket i perioden, og at myndighedernes sagsbehandling af dødsulykker, hvor arbejdsgivere – trods indstilling til straf fra Søfartsstyrelsen – er sluppet for straf på grund af langsom sagsbehandling

Jeg er chokeret over, at Søfartsstyrelsen ikke har lagt mærke til, at der har været problemer med myndighedernes behandling af dødsulykker på landjorden, og at Søfartsstyrelsen ikke har tænkt, om den har et lignende problem. Det ville andre styrelser gøre.
Det burde være en selvfølge, at Søfartsstyrelsen undersøgte ulykkerne baglæns. Det er lidt af en skandale, at Søfartsstyrelsen ikke gør det automatisk af sig selv. Det er slet ikke godt nok.
Jeg synes, det er helt, helt vildt, at man bare kan vaske hænder og sige, at det er ikke vores skib.
Det er ganske uacceptabelt sjusk, at man ikke overholder de frister, man burde kende på rygraden. Havde det været andre, havde det været ansvarspådragende.
Det er helt vildt at der har været sagsbehandlingstider på over 2 år. Det drejer sig om dødsfald. Fordi dødsfaldene sker på arbejde, så tager man bare sagerne, som det lige passer. Det er ikke acceptabelt. Ministeren må ind og stramme op. Det her går ikke. Derfor har jeg indkaldt erhvervsminister Brian Mikkelsen til et samråd.

Samrådsspørgsmål til erhvervsministeren

Jeg vil bede erhvervsministeren deltage i et samråd i Beskæftigelsesudvalget snarest muligt for at redegøre for udvalget:
- Hvad han mener om dødsulykkerne på udenlandske skibe i danske farvande
- Hvorfor der er forskel på behandlingen af dødsulykker på land og til søs?
- Om ministeren vil igangsætte en vurdering af de 8 dødsulykker siden 2013 mhp. at rette op på søfartsstyrelsens og evt. politiets mangelfulde sagsbehandling.
- Hvad der efter hans mening skal til, for at der i fremtiden sker en tilfredsstillende sagsbehandling til søs

http://www.dodsulykker.dk/nyheder/2017-07-21-politiet-naede.html

http://www.dodsulykker.dk/nyheder/2017-07-22-son-fik.html
http://www.dodsulykker.dk/nyheder/2017-07-25-somand-dod.html
http://www.dodsulykker.dk/nyheder/2017-07-26-sofartsstyrelse-om.html
http://www.dodsulykker.dk/nyheder/2017-07-27-trods-svigt.html

| Emneord: