Minister overhører Folketinget om Vestsahara

Virksomheder kan selv vurdere, om deres aktivitet er lovlig

Skibet "Ultra Innovation" fra det danske rederi Ultrabulk A/S har været tilbageholdt i Panama for at sejle fosfat fra det besatte Vestsahara. Landet har været besat af Marokko siden 1975.

Og transport fra besatte områder er ulovlig ifølge Folkeretten, og er desuden i strid med Folketingets beslutning om Vestsahara.

Den danske udenrigsminister Anders S har været ualmindelig passiv i denne sag.

Af et svar til udenrigsudvalget fremgår, at han ikke har lavet en skriftlig redegørelse til de danske virksomheder, der er berørt af folketingets beslutning V79.

Ministeren mener desuden, at det er virksomhederne selv, der må vurdere, om de arbejder indenfor FNs retningslinjer – og dermed også indenfor Folketingets beslutning.

Det er meget trist at se, at danske rederier spiller en så central rolle i transporten af konfliktmineraler fra det besatte Vestsahara. Jeg vil på det kraftigste opfodre til at man stopper med at transportere fosfat fra de af Marokko besatte områder af Vestsahara.

Der er tale om et brud på Folkeretten, når danske skibe sejler med fosfat fra det besatte område, og det virker ganske grotesk, at en minister vil overlade det til virksomhederne selv at vurdere, om de arbejder indenfor Folkeretten og Folketingets anvisninger.

Ministeren har ved flere lejligheder vist, at han ikke reelt er interesseret i at gøre en indsats for Vestsaharas fremtid. Han er ikke interesseret i aktivt at realisere ånden i Folketingets beslutning om Vestsahara.

Jeg har kaldt ministeren i samråd i Udenrigsudvalget for at vi kan overbevise ham om at spille en mere aktiv rolle i spørgsmålet om Vestsahara, hvor det ikke overlades til virksomhederne selv at vurdere, om de arbejder indenfor Folkeretten. Det er ikke hensigtsmæssigt, at han fortsætter med at bevæge sig som katten om den varme grød i dette spørgsmål.

Baggrund

https://www.afrika.dk/article/danske-rederier-er-st%C3%A6rkt-involveret-i-transport-af-konfliktmineraler-fra-det-besatte

Spørgsmål til og svar fra ministeren

Folketingets vedtagelse V 79 (31.5.2016)

Udenrigsudvalgets beretning vedr. B 40 (29.4.2014)

 

Samrådsspørgsmål

På baggrund af skriftlige svar på spørgsmål om Ultrabulk A/S' deltagelse i transport af fosfat fra Vestsahara ønsker jeg at kalde ministeren i samråd i Udenrigsudvalget, og her svare på flg. spørgsmål:

1) Mener ministeren, at det er hans opgave aktivt at arbejde for at realisere indholdet og ånden i Folketingets enstemmige beslutning om Vestsahara (B79)?

2) Hvilke konkrete initiativer vil han tage for at fremme punkterne i Folketingets beslutning?

3) Mener ministeren, at det er op til virksomhederne selv at vurdere om de følger international folkeret og beslutninger taget i Folketinget?

4) Hvilke konsekvenser har tilbageholdelsen af skibet NM Cherry Blossom og konfiskeringen af lasten af fosfat i Port Elisabeth for ministerens holdning hertil ?

5) Vil ministeren fremsende en skriftlig opfordring til danske virksomheder om ikke at handle i strid med Folkeretten ved at handle med og transportere naturressourcer fra Vestsahara uden aftale med saharavierne og deres repræsentanter – som bl.a. Ultrabulk afventer? Og vil ministeren samtidig skriftlig orientere om Folketingets enstemmige beslutning, B79?

6) Hvilken rådgivning giver ministeriet og ambassaderne, når danske virksomheder henvender sig om mulige aktivister i det besatte Vestsahara?

| Emneord: