En god pris

Nobels Fredspris går i år til atomvåbenmodstandereNobels Fredskomite offentliggjorde her til formiddag, at de vil tildele Den Internationale Kampagne for Afskaffelse af Atomvåben (ICAN) Nobels Fredspris 2017.

Det er et vigtig bidrag til at få afskaffet verdens farligste masseødelæggelsesvåben, at fredsprisen i år går til ICAN.

Fredsprisen er en vigtig anerkendelse af arbejdet for en tryggere verden. Prisen lægger pres på atomvåbenmagterne om at igangsætte nedrustning, men det er også en klar besked til den daske regering, der indtil nu har været meget passiv overfor nedrustningsinitiativer.

Enhedslisten mener at regeringen nu må tilslutte sig FNs initiativ om et globalt forbud mod atomvåben, som blev offentliggjort i september måned. Regeringen har ikke deltaget i forhandlingerne sammen med de 121 lande, der står bag FN-initiativet.

Valget for regeringen er let: Vil Danmark stå på fredens og nedrustningens side, eller vil de traske videre i fodsporene på USA, Rusland, Nordkorea og de andre atomvåbenmagter, der afviser at påbegynde en nedrustningsproces.

Enhedslisten vil i denne samling i Folketinget foreslå, at Danmark ratificerer FN-resolutionen mod atomvåben.

| Emneord: