Thule-samarbejde stoppet

Samarbejdsforum mellem Grønland, USA og Danmark om Thule Airbase er droppet i en tid hvor der er stor brug for dialog.

De danske og grønlandske regeringer har sat samarbejdet med USA i Joint Committee og Permanent Committee, der blev oprettet i forbindelse med Igaliku-aftalen i 2004, i stå.

Det er tilsyneladende sket uden orientering til de 2 regeringers parlamentariske baglandet. (Grønlandsposten 11. oktober 2017)

Jet fatter ikke regeringernes bevæggrunde. Der er stor risiko for, at regeringerne har skudt sig selv godt og grundigt i foden, og mistet væsentlige muligheder for at løse fælles problemer ved at annullere samarbejdet med USA. Og så sker det endda uden at orientere baglandet.

På fire væsentlige områder er samarbejde med USA afgørende:

- USA's efterladte militære affaldsdepoter, bl.a. Camp Century

- USAs overtagelse af serviceaftalen om Thulebasen, der har kostet det grønlandske samfund arbejdspladser, lærepladser og skatteindtægter

- USAs overtagelse af fragtservicekontrakten, der tidligere blev udført af Royal Arctic Line

- USAs opgradering af Thuleradaren, der øger Grønlands risiko for at blive bombemål i en militærkonflikt

Enhedslisten har for at afklare baggrunden for og konsekvenserne af den overraskende beslutning kaldt både den danske og den grønlandske udenrigsminister i s amråd i Grønlandsudvalget. Vi ønsker ligeledes at få en grundig redegørelse for, hvorfor der ingen fremdrift er i løsningen af de ovenfor nævnte udfordringer.

| Emneord: