Sindelags-kontrol

Kun danske statsborgere bør have stemmeret til kommunevalget, mener Martin Henriksen. 

Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti besværer sig over, at udenlandske borgere har ret til at stemme til kommune- og regionsvalget i Danmark.
(Flensborg Avis 14. november)

Han ser helst, at kun danske statsborgere skal kunne stemme til disse valg.

Han glemmer, at der allerede nu er begrænsninger i, hvem der må stemme. Helt præcis er reglerne således:

Man skal opfylde nedenstående betingelser for at have valgret og være valgbar til kommunale og regionale valg:

  • være fyldt 18 år og
  • have fast bopæl i kommunen/regionen.

Derudover skal man enten:

  • være dansk statsborger, eller
  • være statsborger i et af de øvrige medlemslande i EU, eller
  • være statsborger i Island eller Norge, eller
  • have haft fast bopæl i riget (dvs. Danmark, Grønland og Færøerne) i de sidste 3 år (uden afbrydelse) forud for valgdagen.

Det er vel ganske rimeligt, at man så kan stemme og stille op til de råd, der på lokalt niveau bestemmer vilkårene, som man skal leve under?

Det kan vel ikke være sådan, at man skal yde på lige fod med gammeldanskerne, uden også at have indflydelse?

Martin Henriksen og DF står i Folketinget ganske alene synspunktet om at man skal være dansk statsborger for at kunne stemme til kommune- og regionsvalgene.

Derfor forsøger de sig med et "mildere" forslag: Man skal kunne tale og forstå dansk for at måtte deltage i disse valg. Det ikke ville være noget problem for rigtig mange - især de, der har en høj uddannelse – men der ville dog være en stor gruppe, som dermed ville blive diskvalificeret. Det vil der også være, hvis det samme krav bliver stillet til gammeldanskerne. Masser af os ville ikke kunne bestå en danskprøve, måske ikke engang Martin Henriksen selv.

I Danmark har vi alle ret til at stemme, uanset vi er superkloge og kan svare på danskprøvernes til tider specielle spørgsmål, eller mindre kloge, eller blot har beskæftiget os med andre ting. Det er et godt og demokratisk princip.

Kontrol af sindelag er svær at udøve, indrømmer Martin Henriksen i læserbrevet.

Det har han ret i. Alene udtrykket giver mindelser om samfund, som ikke tiltaler mig.

Hvis vi skal bruge sindelag som udgangspunkt, må det være i den betydning, som mindretallet i Sydslesvig bruger det: Den der føler sig som dansk, er dansk.

Det vil betyde, at alle, der bor og lever i Danmark og som ved at deltage i lokale valg viser, at de føler sig danske, er danske.

Jeg bliver fra tid til anden noget trist over at høre på Martin Henriksen selvforherligende og selvfede måde at være dansk på.

| Emneord: