Smiley-ministeren

Troels Lund Poulsen har lavet eftersyn af smileyordningens for virksomhedernes arbejdsmiljø. Problemer i 2016 afslørede alvorlige svagheder. På baggrund af eftersynet foreslår ministeren 6 ændringer.

Det er et fremskridt, at en grøn smiley fremover kun har en levetid på 3 år, mod nu 5 år – og at et straks-forbud vil medføre en rød smiley. Det forudsætter et besøg i virksomhederne hvert 3. år.

Det er også et fremskridt, at virksomheder med rød eller gul smiley efter et risikobaseret tilsyn, kun kan få en grøn smiley efter et nyt risikobaseret tilsyn. Og at virksomhed med grøn smiley kan få risikobaseret tilsyn, hvis der er indikationer om alvorlige arbejdsmiljøproblemer.

Men det er ikke fornuftigt, at manglende arbejdsmiljøorganisation eller manglende arbejdsmiljøorganisation kun udløser en gul smiley – og at smileyen kun lyser op på ATs hjemmeside i 3 måneder. Gule og røde smileyer skal naturligvis lyse indtil tingene er bragt i orden – og hvis de ikke bringes i orden, skal der falde en bøde.

Ministeren har desuden overset, at smileyordningen ikke fungerer godt indenfor midlertidige og skiftende arbejdspladser, f.eks. byggeriet og udenlandske virksomheder. Her er det som regel bygherren, der har mulighed for at planlægge et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Derfor bør der laves særlige regler for midlertidige og skiftende arbejdspladser/bygge- og anlægsvirksomheder, og virksomheder, som arbejder midlertidigt i landet.

Hertil kommer, at ministeren ikke med et ord nævner, at kronesmiley-ordningen, der fungerer i sammenhæng med virksomhedernes arbejdsmiljø-certificering er ved at blive sminket med en ændring af loven, som i praksis kun vil ændre lidt på de skandaløse forhold, som Siemens-sagen viste i 2015.

Endelig er det ganske uholdbart, at ministeren igen ændrer Arbejdstilsynets opgaver uden at sikre den nødvendige arbejdskraft til at løse opgaverne. Arbejdstilsynet har siden 2015 lidt under alvorlige besparelser. Oveni har regeringen i finansloven for 2018 planlagt nye nedskæring af Arbejdstilsynet med 27 årsværk.

Ministerens pressemeddelelse

| Emneord: