Alt for mange bliver syg på arbejde

Hver femte dansker har inden for det seneste år meldt sig syg, fordi de har været påvirket negativt psykisk af deres arbejde

Det fremgår af en undersøgelse, som Epinion har gennemført for LO.

Det er meget alvorlige tal, som afsløres af Epinions undersøgelse. Psykiske belastninger på arbejdet er blevet en epidemi og en af de største årsager til sygemeldinger.

Der er i den grad brug for en stærk forebyggende indsats.

Enhedslisten stillede i efteråret forslag om at igangsætte et arbejde for en bedre regulering og en klarere indsats fra Arbejdstilsynet og andre parter på arbejdspladsen for et sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø.

Målet er en hovedbekendtgørelse for organisatorisk og socialt arbejdsmiljø – så der sker en reel ligestilling mellem fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Vi har kaldt det for bedre organisatorisk og socialt arbejdsmiljø – fordi den handler om ledelsen pligt til at sikre sundheden og ordentlige forhold på arbejdspladsen – og den måde som vi omgås hinanden på. Enhedslisten fik ikke opbakning til forslaget.Tiden arbejder for en meget stærkere indsats.

Vi hilser i Enhedslisten LOs opbakning til en skrappere regulering og mere systematisk forebyggende indsats velkommen.

| Emneord: