Ministeren enig med Ehl. og SF

En arbejdsmiljørepræsentant på en virksomhed uden overenskomst var ikke sikret mod afskedigelse. Det  som Arbejdsmiljølovens § 10 foreskriver. Årsagen var, at der ikke var overenskomst i virksomheden. Det fastslog Højesteret 29. november 2017.

Enhedslisten og SF havde i dag onsdag kaldt beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg for at få hans kommentar til, hvordan dette alvorlige

Det er hamrende vigtigt at en arbejdsmiljørepræsentant er på sikker ansættelsesmæssig grund, når han eller hun udfører sit hverv, og fra tid til anden rejse krav og spørgsmål på sine kollegers vegne, som arbejdsgiveren ikke altid er enig i. Det har Højesteret nu skabt tvivl om, og det hul skal lukkes hurtigst muligt.

Det er positivt, at beskæftigelsesministeren på samrådet erklærede sig enig med Enhedslisten og SFs i, at arbejdsmiljølovens beskyttelse bør sikre, at en arbejdsmiljørepræsentant ikke skal kunne afskediges fordi han eller hun varetager sit hverv som de ansattes repræsentant.

Det er også positivt, at ministeren gav tilsagn om at ville kontakte til det såkaldte Ekspertudvalg på arbejdsmiljøområdet for at få dem til at tage sagen op.

Endelig er det positivt at ministeren gav tilsagn om på eget initiativ at ville tage sagen op, hvis ikke Ekspertudvalget finder en løsning på problemet. Det vil ske i september, fastslog ministeren.

Vi vil følge ministerens realisering af sine tilsagn tæt, så hullet i loven kan blive lukket.

Højesterets dom her

Ministerens besvarelse på Folketings TV her

Fagbladet om sagen

| Emneord: