5 års kamp

Oversættelse af vigtige dokumenter i Folketinget er nu sikret

Dokumenter, der indgår i Folketingets arbejde, skal fremover oversættes til dansk. Det besluttede Folketinget i denne uge, efter at det i 3 år er sket under en midlertidig forsøgsordning. I de 3 år har udenrigsministeriet brugt i alt 70.883 kr. til disse oversættelser. Folketingets Præsidium vurderer, at ordningen har fungeret smidigt og uproblematisk og derfor skal være permanent. Præsidiet tog beslutningen på trods af en række indvendinger fra udenrigsministeren, der ønskede af ordningen forblev midlertidig og med en række forbehold.

Jeg er rigtig glad for at ordningen nu er gjort permanent. Da jeg i 2013 tog spørgsmålet op, var det på baggrund af en afvisning fra den daværende udenrigsminister Villy Søvndal. Han afviste at oversætte 2 FN-resolutioner. I 2015 afviste udenrigsminister Kristian Jensen at oversætte de FN-resolutioner, der dannede baggrund for Folketingets beslutning for at sende soldater til Mali.

Jeg klagede over afgørelsen, da jeg ikke mente, at man kan forvente, at alle folketingsmedlemmer kan læse komplicerede tekster om international folkeret. Det er både en vigtig og alvorlig sag at sende soldater i krig. Efter klagen til præsidiet lykkedes det at få flertal om en midlertidig ordning for en 3-årig periode. Det er nu den, som bliver permanent.

Oversættelserne gør ikke kun, at folketingsmedlemmer, uden at være ekspert i engelsk, kan sætte sig ordentlig ind i sagerne. Men det betyder også, at fredsgruppen i Århus eller NATO–tilhængeren i Thisted kan følge med i sagerne. Det er ganske enkelt et spørgsmål om demokrati.

Torsdag 24. maj var en rigtig god dag, og indsatsen for at sikre oversættelse af de dokumenter, vi bruger i Folketinget har været hele umagen værd, selvom det har taget næsten 5 år.

Dokumenter, som skiftende ministre har nægtet at oversætte til dansk:
3 FN-resolutioner som baggrund for missionen i Mali.
3 FN-resolutioner som baggrund for missionen i Centralafrikanske Republik
1 FN-resolution som baggrund for våbentransporter til Irak
2 FN-resolutioner som baggrund for bombefly til Irak
1 Appraisal som baggrund for beslutninger i GGGI-sagen.
1 kontrakt om DONG

 

| Emneord: