Svækkelse af statsrevisorer

Folketingets vil svække statsrevisorernes mulighed for at sætte undersøgelser i gang. Fremover skal én statsrevisor alene ikke kunne igangsætte en undersøgelse. "En klokkeklar svækkelse af vagthunden overfor magten", lyder det fra Enhedslistens præsidiemedlem Christian Juhl, der som den eneste i folketingets præsidium ikke støtter forslaget.

Det her er en klokkeklar svækkelse af vagthunden overfor magten. Statsrevisorerne kan sætte undersøgelser i gang, så vi har snor i hvordan regeringen forvalter deres magt – og det er altså en hjørnesten i vores demokrati. Med det her forslag lukker magten sig endnu engang om sig selv – det er et angreb på vores åbne demokrati. Det er som om flertallet er bange for at blive kigget efter i kortene.

I dag kan én statsrevisor kræve, at rigsrevisionen laver en undersøgelse af en sag. Det foreslås ændret til at der skal to statsrevisorer til at kræve en undersøgelse. Det er en forringelse, som vi på ingen måde kan støtte. Husk på det kun var en statsrevisor der ønskede en undersøgelse af DONG-skandalen. Med den nye regel ville DONG-skandalen slet ikke være blevet undersøgt.

Det her forslag kommer jo efter en række angreb på den kritiske revision af magten. Først truede regeringspartierne med at udflytte rigsrevisionen. Så kom en række ministre på banen og sagde at de var for politiske. Nu kommer så dette angreb på statsrevisorernes mulighed for at igangsætte undersøgelser. I det lys er det vigtigt, at vi er vågne og kritiske overfor alle svækkelser af den demokratiske kontrol med regeringen.

Det virker som om man prøver at luske forslaget igennem i al ubemærkedhed. Det synes jeg simpelthen ikke er klædeligt for vores demokrati. Hvis man vil stække revisionen af magten, så må man i det mindste fægte med åben pande.

| Emneord: