Alt for høje ulykkestal

Arbejdstilsynet har offentliggjort nye tal for arbejdsulykker for 2017

Antallet af arbejdsulykker er fra 2014 til 2017 steget med 1.688 ulykker til 42.344 ulykker.

Det er ganske uacceptabelt, at 42.344 danskere blev ramt af en arbejdsulykke sidste år. Det betyder 42.344 mennesker, som har fået skader på deres helbred, fordi forholdene ikke er i orden på deres arbejdsplads. Udover det store antal mén og smerter for den enkelte skadede, koster de mange arbejdsulykker samfundet ifølge beskæftigelsesministeren mere end 84 milliarder kroner hvert år.

Resultatet råber på en meget mere systematisk indsats både fra den enkelte arbejdsgiver og fra Arbejdstilsynet. Der er behov for flere ressourcer til Arbejdstilsynet. Der skal vælges arbejdsmiljørepræsentanter på små og mellemstore virksomheder. Og arbejdsmiljørepræsentanterne skal have bedre uddannelse og bedre muligheder for at gribe ind overfor farligt arbejde.

Byggepladserne tegner sig stadig som den farligste branche trods flere års særlig indsats på området.

Der findes bag statistikken række mørketal, ikke mindst i form af mange psykiske arbejdsskader, som ikke anmeldes, fordi med den nuværende lovgivning stort set aldrig anerkendes.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen nedsatte sidste år et ekspertudvalg for forbedre det dårlige arbejdsmiljø på danske arbejdspladser. Udvalget har nu arbejdet i mere end 10 måneder uden at fremlægge ét eneste forslag til forbedringer. Arbejdstilsynets statistik viser, at der er brug for handling og konkrete løsninger.

Arbejdstilsynets statistik

| Emneord: