Ingen løsninger til sygt arbejdsmiljø

Ekspertudvalg om arbejdsmiljø lader lønmodtagere i stikken

Beskæftigelsesministeren erkendte i starten af 2017, at arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser gik i den forkerte retning. Andelen af beskæftigede, der var fysisk eller psykisk overbelastede, steg for tredje år i træk. Derfor nedsatte regeringens et ekspertudvalg, der skulle komme med anbefalinger til en ny og forbedret indsats for arbejdsmiljø. I dag kom ekspertudvalget så med sin længeventede rapport.

Efter at have læst rapporten står jeg som Enhedslistens arbejdsmiljøordfører hovedrystende tilbage og mener, at lønmodtagerne fortsat er ladt i stikken.

Først var jeg skuffet over, at et års arbejde fører til så lidt. Nu er jeg vred. Ekspertudvalget lægger op til, at udfordringerne med arbejdsmiljø i højere grad skal løses på de enkelte arbejdspladser, men det kan jo ikke lade sig gøre uden en stærkere arbejdsmiljørorganisation med flere rettigheder til arbejdsmiljørepræsentanterne. Det faktum, at andelen af stressramte og syge medarbejdere stiger, skyldes en svag lovgivning og en mindsket kontrol til at stige til at starte med, så det kan vi ikke løse med at håbe på arbejdsgivernes gode hensigter. Vores nuværende arbejdskultur har ført til et sygt arbejdsmiljø, og ekspertudvalget leverer en minipakke med plastre, hvor der er brug for en kur og en operation.

Jeg kan ikke acceptere, at Ekspertudvalget ikke kommer med kontante lovændringer, der kan sikre, at de 750.000 lønmodtagere, der er blevet syge af deres arbejde, får et lovkrav på beskyttelse. Ekspertudvalget kommer med anbefalinger, men når det handler om menneskers liv og helbred kan vi ikke nøjes med gode hensigter eller parkere det i trepartsforhandlinger.

Det er mit indtryk, at Ekspertudvalget om arbejdsmiljø er berøringsangst overfor at tage fat om nældens rod. Arbejdsgivernes overholder ofte ikke loven, og hvis Ekspertudvalget ikke vil tage fat dér, så blokerer det for reelle løsninger. Hvorfor bliver Arbejdstilsynet ikke opnormeret og får mere myndighed? Hvorfor får lønmodtagerne ikke arbejdsmiljørepræsentanter på alle arbejdspladser. Hvorfor styrkes arbejdspladsernes arbejdsmiljøorganisationen ikke? Ekspertudvalgets rapport efterlader så mange spørgsmål, at ventetiden på rapporten har været forgæves.

Jeg har noteret mig, at fagbevægelsen bifalder anbefalingerne. Det undrer mig at lønmodtagernes repræsentanter lader sig nøje med hensigtserklæringer, når det er medlemmernes helbred der står på spil. Jeg håber de kommer i offensiven for de gode forslag, som LO og FTF fremlagde sidste år. Nu starter der en politisk proces (og kamp) om, hvordan lovgivningen skal ændres, og her er der brug for alle forslag, der kan sikre lønmodtagerne trygge forhold. Jeg og Enhedslisten tager gerne imod forslag og kommentarer, ligesom vi gerne kommer ud til jer og tager debatten.

Enhedslistens forslag om en styrkelse af den forebyggende indsats:

  • Arbejdstilsynets kontrolindsats skal styrkes og tilsynets økonomi skal væsentlig styrkes efter en årrækkes systematiske fyringer af ansatte
  • Der skal laves konkrete og skærpede regler om organisatorisk og socialt (psykisk) arbejdsmiljø, og Arbejdstilsynet skal have udvidede beføjelser til at regulere området
  • Arbejdsmiljøorganisationen i virksomhederne skal styrkes. Der skal vælges arbejdsmiljørepræsentanter på alle virksomheder med 5 eller flere ansatte
  • Alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere skal have langt mere uddannelse end i dag
  • Straffen for overtrædelse af Arbejdsmiljøloven skal sætte væsentligt i vejret – og det skal være muligt at fradømme arbejdsgivere at drive virksomheder ved gentagne og grove overtrædelser.
  • Der skal sikres en billig og effektiv rådgivningsindsats overfor virksomhederne - især de små og mellemstore, der ikke selv har ressourcerne, gerne som bedriftssundhedstjenesten, der blev nedlagt af den borgerlige regering i 2003

Ekspertudvalgets rapport 

Kort pjece med anbefalingerne

 

Ekspertudvalgets rappport

Link til fagbevægelsens og andre forslag

- Enhedslistens forslag fra 2017 om psykisk arbejdsmiljø

- LOs 14 forslag

- Byggefagenes forslag

- Stresseksperters forslag

- FTFs forslag

De officielle rapporter om problemerne

- NFAs rapport om arbejdsmiljøet – lønmodtagerne

- NFAs rapport om arbejdsmiljøet – virksomhederne

| Emneord: