Ingen tegn på fremgang

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har offentliggjort undersøgelsen "Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats 2017"

Den samler data ind fra sidste kvartal af 2017 og første kvartal af 2018.

Undersøgelsen giver et indblik i, hvordan virksomhederne overholder formelle krav, spiller sammen med myndighederne, løfter egen-indsatsen og efterspørger rådgivning.

NFAs rapport er særdeles skuffende. Den viser, at der er brug for en meget mere systematisk indsats fra virksomhedernes side, hvis vi skal have nedbragt de godt 60.000 arbejdsskader, som årligt sker på danske arbejdspladser.

NFAs undersøgelse bekræfter, at der ikke er den forebyggende indsats på arbejdspladserne, som er nødvendig for at nedbringe antallet af arbejdsskader. Rigtig mange virksomheder overholder slet ikke arbejdsmiljølovgivningen, hverken med at planlægge indsatsen, med at arbejde systematisk med psykisk arbejdsmiljø, med at instruere unge mennesker eller med at inddrage medarbejderne i den forebyggende indsats.

Beskæftigelsesministerens erkendelse fra 2017 står, efter læsningen af NFAs rapport, stadig uantastet: "Som beskæftigelsesminister er jeg bekymret over udviklingen. Med de tal, vi ser i dag, kan jeg konstatere, at arbejdsmiljøindsatsen har slået fejl. At indsatsen simpelthen ikke virker efter hensigten." (Troels Lund Poulsen 30. marts 2017)

Lige nu venter jeg med stor spænding på anbefalingerne fra det såkaldte ekspertudvalg, som ministeren sidste år nedsatte for at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde – og ikke mindst, hvilken indsats, beskæftigelsesministeren vil tage initativ til. Anbefalingerne fremlægges 27. september.

NFAs undersøgelse understreger, at der er behov for meget konsekvente og meget vidtgående ændringer, hvis arbejdsmiljøindsatsen skal komme de tusinder af skadede til gavn.

Læs mere her

 

| Emneord: