Løkke er ligeglad med arbejdsmiljøet

Alt for mange bliver syge og nedslidte af arbejdet. Og det bliver stadig værre år for år. Alligevel vælger regeringen af spare på arbejdsmiljøet endnu en gang. De vil bruge 40 millioner mindre på arbejdsmiljøet i 2019, spare 25 ansatte i Arbejdstilsynet og lukker ned for en række forebyggende indsatser. På den baggrund opfordrer Enhedslisten og Radikale Venstre nu oppositionen til at støtte op om LO's krav om ekstra 100 millioner kr. til Arbejdstilsynet.

Christian Juhl, Arbejdsmiljøordfører Enhedslisten, udtaler

- "Jeg er stærkt fortørnet over, at regeringen endnu en gang skærer ned på arbejdsmiljøindsatsen. Det er jo menneskers helbred det handler om, og det er en syg tilgang at møde et stadig dårligere arbejdsmiljø med endnu flere besparelser. Særligt når regeringen kræver, at vi skal blive længere på arbejdsmarkedet. "

- "Jeg kan kun være helt enig med LO's formand, Lizette Risgaard, når hun siger, at regeringen sætter lønmodtagernes sundhed på arbejdspladsen på spil.Mit håb er, at vi kan samles i oppositionen og kræve minimum 100 mio. kr. ekstra årligt til Arbejdstilsynetsom kan sikre 185 nye ansatte og genindføre en række af de forebyggende indsatser, fx mod vold og mobning."

- "Det er tvingende nødvendigt, at vi får flere midler til at forbedre lønmodtagernes arbejdsmiljø. Pengene er der allerede i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, hvor regeringen ikke vil bruge de 1,25 mia. kr. som står ubrugte hen. Det synes jeg, at vi i oppositionen skal love hinanden, at vi gennemfører lige så snart, at vi får en ny regering."

Sofie Carsten Nielsen, Beskæftigelsesordfører, Radikale Venstre, udtaler

- "Det er så dumt at spare så omfattende på Arbejdstilsynet. Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for gode arbejdspladser, hvor medarbejderne kan trives og der ikke sker ulykker ".

- "I en tid hvor det desværre går den forkerte vej med det psykiske arbejdsmiljø på mange arbejdspladser i Danmark og hvor stress er blevet et omfattende problem er det helt, helt forkert ikke at prioritere en indsats for et bedre arbejdsmiljø, særligt det psykiske. Det vil vi i radikale venstre have langt højere op på dagsordenen. Og det kræver bl.a. at vi styrker Arbejdstilsynet markant. "

Fakta:

Arbejdsmiljø: Nedskæringerne på arbejdsmiljøindsatsen(FL2019 § 17.21) fortsætter. Der spares samlet 39,9 millioner kr. (6,4 %), heraf 25 færre årsværk i Arbejdstilsynet(17.21.01). Det sker samtidig med, at alle tal viser at både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø forværres. Samtlige forebyggelsesindsatser som Enhedslisten fik igennem under Thorning er nu væk. Det gælder fx indsatser mod mobning, oplysning om den danske model til udenlandske virksomheder og videnscenter for arbejdsmiljø. Samtidig står der fortsat 1,25 mia. kr. ubrugte midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. (17.51.03)

AE-rådet – " Finanslov: 177 færre årsværk i Arbejdstilsynet " https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_finanslov-...

LOs formand Lizette Riisgaard - https://lo.dk/regeringens-valgflaesk-giver-ikke-mere-velfaerd/?utm_campa...

 

| Emneord: