Tusinder af arbejderes liv og helbred går tabt

Jeg har siden 1986 besøgt hundreder af virksomheder, både for 3F og for BST.

BST er forkortelse for Bedriftsundhedstjenesten, der desværre blevet nedlagt af en borgerlig regering i begyndelsen af nullerne.

Jeg har, efter jeg kom i Folketinget i 2011, mange slået til lyd for, at vi bør lave en vejledningsordning for især små og mellemstore virksomheder, der ikke i det daglig sætter det forebyggende arbejde i system. Det var en skandale, at BST- ordningen blev nedlagt. En dugfrisk europæisk undersøgelse bekræfter dette.

Alle virksomheder skal kende arbejdsmiljøreglerne og sætte arbejdet i system, så vi kan nedbringe de mere end 60.00 årlige arbejdsskader. Det er ganske urimeligt for de mange ansatte, der får skader på helbredet - for manges vedkommende så alvorligt, at de må forlade arbejdsmarkedet. Og for omkring 2000 betyder det, at de mister livet.

Det er også dyrt for samfundet i form af sygedagpenge, sygehusudgifter og pensioner før tid. Det er også dyrt for virksomhederne i form af produktionstab.

Regningen for de mange arbejdsulykker og erhvervssygdomme løber ifølge beskæftigelsesministeren op i en samlet pris af 84 mia. kr - pr. år!

Beskæftigelsesministeren nedsatte forrige år en ekspertgruppe, der skal fremkomme med ideer til at nedbringe antallet af arbejdsskader. Desværre har vi endnu ikke hørt noget fra eksperterne.

Regeringen har dog via forslag til finansloven sagt noget om, hvad de ønsker.

De vil beskære arbejdsmiljøindsatsen med 40 mill. kr og bl.a. afskedige 25 ansatte i Arbejdstilsynet.

Hvis vi skal spare tusinder af ansatte for smerter, skader på helbredet og et dårligere liv, er vi nødt til at investere i forebyggende arbejde.

Indsatsen bør ske på 5 vigtige områder:

  • Arbejdstilsynets kontrol- og rådgivningsindsats skal væsentlig forbedres
  • Der skal sikres en billig og effektiv rådgivningsindsats overfor virksomhederne - især de små og mellemstore, der ikke selv har ressourcerne.
  • Arbejdsmiljøorganisationen i virksomhederne skal styrkes. Der skal vælges arbejdsmiljørepræsentanter på alle virksomheder med 5 eller flere ansatte
  • Alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere skal have mere uddannelse end 1,5 dag pr. år
  • Straffen for overtrædelse af Arbejdsmiljøloven skal sætte væsentligt i vejret

Det koster penge, vil regeringen indvende. Det er rigtigt, men de kommer mangefold tilbage.

Og vi har i Folketinget afsat mere end en milliard kr. De ligger i Forebyggelsesfonden. Det store problem er, at regeringen og Dansk Folkeparti har afvist at få pengene ud at arbejde i et bedre forebyggende arbejde.

Så længe de gør det, er de ansvarlige for tusinder af menneskers liv og helbred.

| Emneord: