AT påvirket af lobbyist

Arbejdstilsynet ændrede holdning til muligt kræftfremkaldende stof, mineraluld.

Rockwool kæmper imod, at potentielt kræftfremkaldende mineraluld kommer på myndighedernes kræftliste. Nu er Arbejdstilsynet vendt 180 grader i sagen. Det fremgår af en artikel i Fagbladet.

Det ligner en grim lobbysag. Det er særdeles alvorligt og uacceptabelt, hvis Arbejdstilsynet lader sig påvirke af producenter, til skade for arbejdsmiljø og sikkerhed.

Arbejdstilsynet mener nu ikke, at der er en mulig kræftrisiko ved at arbejde med gammelt mineraluld skal på kræftlisten.

Arbejdstilsynet skal altid lade usikkerheden komme medarbejdernes liv og helbred til gode.

Ovenpå skandalesagen med Krom-6, der er kræftfremkaldende, er der brug for at vi hurtigt får ministerens holdning til sagen. Jeg har derfor kaldt ministeren i et hastesamråd i beskæftigelsesudvalget, så han kan redegøre for Arbejdstilsynets stillingtagen i denne kontroversielle sag.

Fagbladets omtale af mineraluldssagen:

Samrådsspørgsmål - sammen med Karsten Hønge

  1. Ministeren bedes forholde sig til oplysningerne om, at Arbejdstilsynet ændrede holdning til det muligt kræftfremkaldende stof "mineraluld" efter pres fra producenten af det farlige produkt.
  2. Ministeren bedes forklare, hvorfor Arbejdstilsynet ændrede holdning til at gammel mineraluld alligevel ikke skulle omfattes af kræftbekendtgørelsen. Oplysningerne er fremkommet i Fagbladet 12.december 2018.
  3. Ministeren bedes, hvilke regler og beskyttelseskrav, der efter hans opfattelse børe gælde både generelt for mineraluld og specifikt for gammel mineraluld, særligt om der bør gøres forskel på anvendelsen af nyt og gammelt mineraluld på arbejdspladsen.
  4. Ministerens opmærksomhed henledes særligt på om en eventuel tvivl om kræftrisikoen ikke bør komme de udsatte bygningsarbejdere til gode.
  5. Ministeren bedes redegøre for, hvilken fremgangsmåde han finder forsvarligt i behandlingen af de produkter og stoffer, som er kræftfremkaldende ?

Udvalgsspørgsmål

  1. Ministeren bedes redegøre for, hvordan arbejdet med mineraluld er beskrevet i danske love, bekendtgørelser og vejledninger.
  2. Ministeren bedes redegøre for EU's regler om mineraluld, samt om de internationale forskningsresultater om mineraluld og sygdomsrisiko.
  3. Ministeren bedes redegøre for om der har fundet et møde eller kontakt sted mellem Arbejdstilsynet og repræsentanter for Dansk Industri eller Mineraluldindustriens brancheråd eller Rockwool, samt fremlægge referater, notater og korrespondance mellem disse organisationer og Arbejdstilsynet eller ministeriet.
  4. Ministeren bedes redegøre for kræftrevisionsudvalgets arbejde, og de papirer som vedrører mineraluld.

 

| Emneord: