Hummelgaard surmuler

" I vil  jo alligevel ikke beskæftiger jer med EU, for I vil bare ud" Sådan lyder bemærkningerne fra de borgerlige og Socialdemokraterne ofte til Enhedslisten, når det drejer sig om EU.
Derfor har vi de sidste måneder stillet nogle forslag, som berører EU-politikken. Det gør Peter Hummelgaard fornærmet og sur. "Det er bare drilleri" siger han.
Også når vi begejstret tager socialdemokraterne på ordet da Mette Frederiksen (S) i november sagde, at hun også foretrækker en vejledende folkeafstemning, hvis et flertal i Folketinget mener, at Danmark skal tilslutte sig. På den baggrund fremsatte Enhedslisten et beslutningsforslag i Folketinget om en folkeafstemning. Men til førstebehandlingen 5. februar sagde Socialdemokratiet stedfortrædende EU-ordfører, Lars Aslan Rasmussen, nej til Enhedslistens forslag.
Hvi Socialdemokraterne mener noget med EU, må vi kunne stole på, hvad deres formand siger, - og så må de komme på banen, når der er en mulighed for debat.
Surmuleri har aldrig båret noget godt med sig, Hummelgaard.

Vurder selv om disse forslag er drilleri:

Enhedslisten har stillet forslag om, at...

... stemme imod en forhøjelse af EU's flerårige finansielle ramme.

... lave en dansk sortliste over lande i skattely.

... ændre de danske udbudsregler vedrørende virksomheder i skattely.

... ændre EU's udbudsregler vedrørende virksomheder i skattely

... afvikle EU-Parlamentets rejsecirkus mellem Bruxelles og Strasbourg.

... afskaffe EU's finansiering af EU-partier og EU-politiske fonde.

... udskrive en folkeafstemning om dansk tilslutning til bankunionen.

... beskatte blyantspenge.

... beskatte EU-ansattes løn.

... skabe mere åbenhed i Det Europæiske Råd.

| Emneord: