En reel løsning for nedslidte

Socialdemokratiet er omsider kommet med et udspil om tidligere tilbagetrækning. Lennart Damsbo-Andersen omtaler det i Lolland-FalstersFolketidende 6.april. Men det giver ikke svar på de store problemer, som den stigende pensionsalder skaber.

Pensionsalderen bliver 75 år for den 17-årige murer, minus 3 år, som Socialdemokraterne vil nedsætte pensionsalderen med - for nogle få. Det vil sige 55 år på arbejdsmarkedet!

2/3 af de faglærte og ufaglærte har i dag forladt arbejdsmarkedet inden de fylder 65 år. Mange har kunnet gå på efterløn. Men efterlønsalderen følger også folkepensionsalderen med op. Og hvad skal de, der ikke kan arbejde mere så leve af?

Og hvad med den store gruppe af 3F's medlemmer, der har forladt arbejdsmarkedet inden de fylder 60 år?

Mange er afgået ved døden inden, de heldigste får en førtidspension.

Disse spørgsmål savner jeg svar på fra Socialdemokraterne. Og det er umuligt for dem at give et svar på, så længe de ikke vil opsige forliget om at pensionsalderen skal stige i takt med levealderen.

Jeg vil gerne forhandle med Lennart Damsbo-Andersen om bedre vilkårene for dem, der kommer tidligt på arbejdsmarkedet og for dem, der bliver slidt ned. Løsningen er enkelt og kan beskrives i 3 punkter:

1) Stop stigningerne i pensionsalderen, den skal ikke være højere end 67 år.

2) Indfør reelle rettigheder til tidlig tilbagetrækning på dagpenge efter 40 år på arbejdsmarkedet, og ret til delvis tilbagetrækning på dagpenge efter 35 år på arbejdsmarkedet.

3) Til de nedslidte skal der være ret til førtidspension hvis arbejdsevnen er nedsat med 2/3 og ret til seniorførtidspension hvis arbejdsevnen er nedsat med halvdelen.

Men desværre lægger Lennart Damsbo-Andersen slet ikke op til at forhandle med Enhedslisten. Han vil lave forlig med arbejdsgiverne og med de partier, der for alt i verden vil have pensionsalderen i vejret.

Forhåbentlig kan det kommende folketingsvalg overbevise ham om, at han skal finde reelle løsninger sammen med Enhedslisten og andre, der vil skabe løsninger for de mange og ikke kun for nogle få.

| Emneord: