EU vil være militær stormagt

EU forbereder sig på at gøre Unionen til en militær stormagt i verden. EU opretter militære kommandostrukturer som skal involvere medlemslandenes militær. Det vil den nuværende danske regering gerne være med til på trods af det danske forsvarsforbehold.

Og hvor kan man så konstatere det? Det var EU-kommissionens formand Jean-Claude Juncker der i sin State of The Union tale september sidste år fik sagt. – Hvis EU forener sig politisk, økonomisk og militært, kan Unionen styrke sin rolle i verden. Det er tid til, at vi begynder at være en global spiller, sagde Juncker. Ifølge Juncker skal denne omfattende militære opbygning være fuldbyrdet inden 2025. Samtidig skal det være slut med enstemmighed i EU om udenrigspolitik. Fremover skal EU kunne træffe sine udenrigspolitiske beslutninger med kvalificeret flertal.

Tysklands Kansler Merkel og Frankrigs Præsident Macron støtter op bag det fælles militær og en EU-hær. Merkel taler om "en ægte europæisk hær".

Allerede i 2017 vedtog 25 EU-lande en fælles pagt og rettelse af et permanent struktureret militært samarbejdet kaldet PESCO. Kort efter denne pagt var indgået udtalte EU's udenrigsminister Federica Mogherini: - I dag bygger vi den Europæiske Union af Sikkerhed og Forsvar, sagde hun.

EU-militæret skal uhindret kunne krydse medlemslandenes grænser. Der skal oprettes træningscentre, der skal uddannes soldater til efterretningsvirksomhed og der skal oprettes en EU-specialstyrkeenhed.

EU-militæret skal ikke kun været parat til at gå i krig ude i verden. EU-hæren skal også kunne indsættes i medlemslandene. Mod hvem om man må spørge?

Og bag det hele trækker den europæiske våbenindustri i trådene. EU har oprettet en 'Forsvarsfond' der sætter forskning og udvikling af våben og andet militært isenkram på EU's budget. Denne fond er i dag på 4,5 milliarder kroner. Den skal stiges til hele 97,5 milliarder skattekroner i 2027. Det vil være verdens næststørste militær efter USA. Tænk på al den velfærd der kunne rejses for disse penge. Og våbenindustrien sidder med sammen med EU-kommissionen og lægger kursen for EU's forsvarspolitik.

Nu er det sådan at Danmark har et forsvarsforbehold i EU. Så Danmark er i udgangspunktet slet ikke med i dette skrækkelige scenarie med en EU-hær. Men forsvarsforbeholdet er under pres. Flere partier vil afskaffe det. Regeringen har allerede tilsluttet Danmark til EU's 'Forsvarsfond'.

EU ynder at fremstille sig som et 'fredens projekt' Det klinger hult med de militære stormagtsplaner Unionen her har gang i.

Folkebevægelsen mod EU siger NEJ til en EU-hær og ja til at Danmark opretholder sit forsvarsforbehold.  Stem på Liste N ved EU-parlamentsvalget.

 

Christian Juhl, Kandidat til EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU

Per Markmøller, Folkebevægelsen mod EU Lolland

 

| Emneord: