Bekæmp social dumping

Det er helt utrolig, at Mette Bock (LA) mener, at der ikke længere er problemer med social dumping.

Det stemmer overhovedet ikke overens med de erfaringer, som chauffører og vognmænd, ansatte i landbruget, hvor mindre end halvdelen af landbrugene er overenskomstdækket, og hotel- & restaurationsbranchen og rengøringsbranchen erfarer.

Arbejdere fra andre lande skal være velkomne i Danmark, men de skal arbejde på overenskomstmæssige vilkår. Vi ser hver dag problemer med løn og arbejdsmiljø på byggepladser over hele landet.

I 2018 da Københavns kommune indførte kontrol med social dumping i kommunen, var der 44 % af kontrollerne, der afslørede problemer med løn og arbejdsvilkår.

Kampen mod social dumping retter sig mod skruppelløse arbejdsgivere, som importerer underbetalt arbejdskraft for at øge profitten, men også mod de EU-regler som muliggør udnyttelsen.

Jeg ser 3 konkrete behov for forbedret indsatsen:

· Social protokol i EU-traktaten, der giver faglige og sociale rettigheder forrang for arbejdskraftens fri bevægelighed.

· ID-kort i byggebranchen og andre udsatte brancher, der gør det synligt, hvem der arbejder på en arbejdsplads og for hvilket firma de arbejder.

· Lovgivning om kædeansvar, som giver hovedentreprenøren ansvar for at han selv såvel som underentreprenører overholder overenskomstmæssige løn-og arbejdsforhold.

| Emneord: