Flere elbiler er realistisk

Hvordan vi kan udskifte benzin- og dieselbiler med elbiler, uden at det rammer uretfærdigt i landområderne.

Det er et væsentligt spørgsmål, når vi skal begrænse CO2 udslippet fra trafikken inden 2030. Et er nemlig, som TE skriver, ambitiøse mål. Noget andet at skaffe midler til at realisere målene.

De fleste partier er enige i, at der skal ske en omlægning af trafikken, også de fleste borgerlige partier.

Enhedslisten har lavet en klimaplan, med angivelse af en mulig finansiering, der ikke vender den tunge ende nedad – heller ikke i landområderne.

For at gøre det attraktivt at udskifte den gamle benzin- eller dieselbil med en elbil, foreslår vi, at:

- skrotningspræmien sættes op fra 2.200 kr til 20.000 kr.

- afgiften på diesel og benzin hæves – og at der kompenseres for den ekstra udgift på den grønne check, for de økonomisk dårligst stillede.

- der indføres en vejbenyttelsesafgift, som Torsten Elsvor tidligere har omtalt.

- afgifterne på biler omlægges, så de fleste små og mellemstore elbiler ikke skal betale registreringsafgift.

- der indføres en tilskud på 50.000-100.000 ved køb af de første 250.000 elbiler, for at få skub i udviklingen

- elbiler prioriteres i trafikken, så de kommer lettere frem, og så der udbygges med ladestandere i nødvendigt omfang.

Det betyder at en lønmodtagerfamilie i provinsen vil få en nettobesparelse på 12.100 kr pr år ved at skifte til en elbil.

En pensionistfamilie på landet vil få en nettobesparelse på 9.954 kr pr årved at skifte til elbil.

Så, hånden på hjertet, jeg tror på der ikke kun er tale om ambitiøse mål, men også realistiske mål. Der vil ske meget de næste 5-10 år.

Samtidig med omstilling til elbiler har vi foreslået en elektrificering af togdriften og en sænkning af billetpriserne med 30 pct.på kollektiv trafik, så denne løsning vil blive attraktiv for flere.

Vel er der sten på vejen, men der er ingen vej tilbage.

Mange mennesker er allerede klar over, at indsatsen for klimaet skal have høj prioritet – og at vi alle kommer til at omlægge vores hverdag, hvis vi skal sikre kloden til vore børn og børnebørn.

| Emneord: