Road pricing ta'r hensyn til landdistrikter

Redaktør Torsten Elsvor kommentere den 18. juni på Enhedslisten forslag til road pricing.  

Men han misser væsentlige pointer og udelader bevidst eller ubevidst elementer af Enhedslistens forslag.

Vi står lige nu overfor en enorm opgave med at få omstillet Danmark til på sigt at være CO2 neutral – det er en bunden opgave som vi skylder vores børn og børnebørn at tage alvorligt. Det kræver svære valg og modige beslutninger – som i særdeleshed omfatter transportområdet. Transporten i Danmark dækker over 25 % af vores samlede CO2 udledninger – lige meget om man er grøn, blå eller rød er det en bunden opgave at få omstillet denne sektor til at køre på mere vedvarende energi.

Den helt stor knast er, at vi som samfund har enorme indtægter der stammer fra afgifter på transportområdet: registreringsafgift, grøn ejerafgift og ikke mindst afgifter på brændstof. Når vi i fremtiden kommer til at køre på mere vedvarende energi – sandsynligvis el – vil vi komme til at få et hul i statskassen fra manglende indtægter fra benzin- og dieselbilerne. Der er groft sagt tre veje at gå. Enten at skære ned på velfærden, pålægge flere skatter eller samle regningen op ved afgifter. Enhedslisten peger blandt andet på at indføre vejbenyttelsesafgifter – roadpricing – for at lukke dette hul.

Men Enhedslisten vil have en differentieret road pricing som tager hensyn til, at der i yderområder er færre alternativer til bilen. Derfor foreslår vi at det skal koste 10 øre. pr. km på landevejene. Det skal ses i forhold til, at det i dag koster ca. 50 øre pr. km. i brændstof - endda for en brændstoføkonomisk bil. Selvfølgelig bliver det dyrere hvis man insistere på at beholde sin benzin- eller dieselbil. Men hvis man vælger at skifte til elbil foreslår Enhedslisten, at gøre det billigere ved en højere skrotningspræmie og et kontant tilskud på op til 100.000 kr. til køb af en elbil inden 2025. Oveni hatten får man en bil, der samtidig er markant billigere i drift.

Redaktørens leder:

| Emneord: