De private svigter

Hvem skal finansiere klimaindsats & udvikling i fattige lande?

Den tidligere regering mente, at vi kan sikre aditionelle midler fra den rige verdens private sektor til klimaindsatsen og til at nå FNs 17 verdensmål i verdens fattigste lande?

Kristian Jensen (V) mente, at der for hver offentlig krone kan genereres 15-20 private kroner. Som konsekvens heraf skar regeringen hårdt i den danske udviklingsbistand.
Den britiske t√¶nketank ODI udgav i for√•ret en rapport Blended finance, som konkluderer at 1 bistandskrone i gennemsnit udl√łser 75 √łre i nye private investeringer i mellemindkomstlandene. I de fattigste lande er gennemsnittet 37 √łre.
Det er en k√¶mpe og afg√łrende opgave at sikre Paris-aftalen om klimaet og FNs plan om de 17 verdensm√•l inden 2030. Med det tempo, der lige nu arbejdes i verdens rigeste lande, vil det ikke kunne n√•s, og vi kommer til at st√• overfor alvorlige problemer.

VLAK-regeringen havde stor tillid til at det private erhvervslivs bidrag. Meget tyder p√•, at der har v√¶ret tale om politisk √łnsket√¶nkning. Den britiske t√¶nketank ODI konkluderer, at de private investeringer, is√¶r i verdens fattigste lande, bliver meget symbolske. Men hvor skal pengene s√• komme fra ?

Det er vigtigt at vores regering har en klar strategi for at sikre de n√łdvendige midler til at realisere de vidtg√•ende m√•l. Derfor har jeg sammen med Rasmus Nordqvist kaldt udviklingsministeren, udenrigsministeren og klimaministeren for at kommentere de foruroligende tal fra ODI, - og for at orientere om, hvilke planer regeringen har for at n√• m√•lene.

Vi har stillet ministrene sp√łrgsm√•lene:

Hvad mener ministeren om denne alvorlige udfordring?Hvor store private investeringer mener ministeren at de offentlige midler i klimainvesteringsfonden indtil nu har genereret?Hvordan vil resultatet blive i 2019, hvis den tidligere regerings planer videref√łres u√¶ndret / hvilke midler vil v√¶re til r√•dighed?Hvad er regeringens konkrete planer for at sikre et "dansk internationalt lederskab for gr√łn omstilling i kampen mod klima√¶ndringer", som der st√•r i regeringens forst√•elsespapir? Vi

Vi har travlt. Tiden g√•r, skovene br√¶nder, det styrtregner og orkanerne √łdel√¶gger.

Og verdens fattigste mangler hjælp til at komme i gang.

Næste år er vi 1/3 af vejen til 2030.

Vi kommer alt for langsomt nærmere klimamålene og FNs 17 verdensmål.

ODI-rapporten er gennemgået af Knud Vilby bl.a. på Globalnyt.

 

| Emneord: