Udsatte am-repræsentanter skal sikres

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard kaldes i samråd

Arbejdsmiljøet i virksomheder uden overenskomst er under pres. Særligt efter en dom i arbejdsretten. Arbejdsgivere kan nu uden videre fyre arbejdsmiljørepræsentanter, og det er et problem, arbejdsgiverne og ministeriet bør anerkende, mener Akademikerne.

2 år er gået, at der er fundet en løsning på, at virksomheder uden overenskomster nu må fyre deres arbejdsmiljørepræsentanter, som det passer dem, i forlængelse af en dom afsagt i arbejdsretten. Det betyder, at det vigtige arbejde med at sikre et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne i dag er under pres.

Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, Christian Juhl, siger

Det er ganske uholdbart, at arbejdsmiljørepræsentanter ikke kan føle sig sikre i ansættelsen, når han eller hun forsvarer deres kollegers sikkerhed og sundhed.Den vigtigste del af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde foregår på arbejdspladsen – som regel i et samarbejde med arbejdsgiver og arbejdsmiljørepræsentanten. Indimellem kan der opstå interessemodsætninger mellem arbejdsgiver og arbejdsmiljørepræsentant, og i disse tilfælde er det vigtigt at arbejdsgiveren ikke bare kan løse problemet ved at afskedige arbejdsmiljørepræsentanten.Efter arbejdsrettens dom for 2 år siden står en gruppe arbejdsmiljørepræsentanter udenfor beskyttelsen i arbejdsmiljøloven. Det er ganske uholdbart. Alle arbejdsmiljørepræsentanter skal sikres i deres hverv.Derfor har jeg kaldt beskæftigelsesminister i samråd, for at han kan redegøre for, hvordan vi kan styrke arbejdsmiljørepræsentantens stilling.

Læs mere her

Bekendtgørelsen om Samarbejde om Sikkerhed og Sundhed

§ 25 Stk. 6. Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område. Arbejdsmiljørepræsentanten må ikke stilles ringere på grund af de aktiviteter, der er forbundet med hvervet.

 

Samrådsspørgsmål til ministeren

"En undersøgelse af en række akademiske organisationer viser nu, at højesteretsdommen fra 2017, der slog fast, at arbejdsmiljørepræsentanter på virksomheder uden overenskomst kan fyres, har alarmerende konsekvenser for arbejdsmiljørepræsentanternes mulighed for at varetage deres arbejde og sikre et godt arbejdsmiljø på de danske virksomheder. Ministeren bedes på den baggrund besvare følgende spørgsmål:

Hvad kan ministeren oplyse om arbejdet med at sikre arbejdsmiljørepræsentanterne beskyttelse mod fyring, hvis de er ansat på en virksomhed, der ikke er omfattet af en overenskomst?Deler ministeren Lars Qvistgaards bekymringer i forhold til, at arbejdsmiljørepræsentanter ikke længere kan udføre deres arbejde ordentligt, fordi de risikerer at blive fyret?Mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at 62 pct. af arbejdsmiljørepræsentanterne overvejer helt at stoppe som arbejdsmiljørepræsentant på grund af den manglende beskyttelse mod fyring? Og mener ministeren ligeledes, at det er tilfredsstillende, at hele 85 pct. af arbejdsmiljørepræsentanterne ikke længere mener, at de kan udføre jobbet ordentligt?Vil ministeren tage initiativ til at ændre arbejdsmiljøloven, så alle arbejdsmiljørepræsentanter bliver beskyttet mod fyring?

Der henvises til debatindlægget »Akademikerne: Ny undersøgelse bekræfter tikkende bombe under arbejdsmiljøet« på www.a4medier.dk den 4. november 2019."

| Emneord: