Milliarder til nytteløse klimakompensationer

 3 internationale eksperter vurderer, at over halvdelen af de klimaprojekter, som staten og danske selskaber har investeret i for at reducere CO2-udledninger, er nyttesløse.Der er tale om ca. 1,4 milliarder kr.

Enhedslistens solidaritets- og udviklingsordfører, Christian Juhl, siger:

Det er baske sager, og en ganske uacceptabel praksis, der kommer for dagen i Politikens artikler. De understreger, at den reelle reduktion af klimaskadelige stoffer bør ske i Danmark og i danske virksomheder og bør kunne dokumenteres, hvis ikke vælgere skal miste tilliden til indsatsen. Vi kan ikke købe os fra selv at tage konkrete initiativer i Danmark. Det samme gælder alle andre stater og virksomheder i den rige del af verden.

Det betyder ikke, at klimabistand ikke nytter noget. Men klimabistanden skal gives til verdens fattigste lande og på en måde, så der reelt et tale om CO2 reduktioner, som de fattigste lande selv kan dokumenterer effekten af. Det skal ikke foregå på et uigennemsigtigt marked, hvor rige lande kan købe sig aflad, i stedet for selv at gennemføre de nødvendige reduktioner.

Afsløringen af klimakomfurer i Kenya, der blev solgt som klimakreditter, medførte, at jeg 4. februar havde udviklingsministeren i samråd i udenrigsudvalget. Her erkendte han, at det var særdeles problematisk sælge klimakreditter i stedet for selv at sikre konkrete reduktioner i CO2 udledningen og at det bør den danske stat ikke gøre.

En række spørgsmål kunne udviklingsministeren ikke svare på – men henviste til andre fagministre. Til dette er det blot at sige, at indsatsen for at redde klimaet ikke kan foregå i siloer. Det er vigtigt at regeringen på tværs af ministerierne får overblik over indsatsen, og sørge for skandalerne med klimafinansieringerne bliver stoppet.

Politikens artikel

Samrådet i Udenrigsudvalget

| Emneord: