Asbest-skandale ved byggeri af sygehus

I næsten fire uger vidste byggeledelse at der var  asbest på byggepladsenI næsten fire uger vidste den øverste byggeledelse i Region Hovedstaden, at der var konstateret asbest på byggepladsen Ny Hvidovre Hospital - der bliver et af Danmarks nye supersygehuse - uden at de giver oplysningerne videre til underentreprenørerne på byggepladsen. Det fremgår af en afgørelse fra Arbejdstilsynet. (A4 Arbejdsmiljø).

Det er ganske grotesk, at der netop er på byggeri af et supersygehus ses stort på arbejde med et af de farligste stoffer på en byggeplads, asbest. Det er skandaløst, at det kan ske.

Region Hovedstadens ansvarlige folk har i denne sag handlet ganske uansvarligt og set stort på bygningsarbejdernes helbred, når de ikke videregiver oplysninger op forekomst af asbest.

Men også underentreprenørerne skulle have grebet ind. Det er dem, der har hovedansvaret for de ansattes helbred. De skal vide, hvad de har med at gøre.

En af underentreprenørerne udtaler, om at ingen af medarbejderne har ytret gener, tyder på stor manglende viden om asbest. Asbestens farlige virkning kommer over tid, hvis asbestfibrene sætter sig i lungerne og fremkalder kræft. Det kan de ansatte naturligvis ikke mærke her og nu.

De ansvarlige i regionen og underentreprenører, der på denne måde sløser med bygningsarbejdernes helbred, burde efter min mening indstilles til en retslig tiltale med krav om en alvorlig bøde.

Jeg havde for 2 måneder siden beskæftigelsesministeren i samråd om netop asbest-risikoen på byggepladser. Her gav han tilsagn om at nedsætte en arbejdsgruppe. Jeg vil straks, på baggrund af denne sag tage fat i beskæftigelsesministeren igen for at sikre, at reglerne og tilsynet strammes op, og for at vi får gang i arbejdet med en plan for Et Asbestfrit Danmark, som især byggefagenes fagforeninger men også Enhedslisten i flere år har peget på behovet af.

Læs mere i A4 her

| Emneord: