Håndværkere udsat for gifte i måneder

Håndværkeres helbred voldsomt udsat under byggeri af BIO4 på Refshaleøen

Håndværkere på det store byggeri på BIO4 er foregået med systematiske overtrædelser af grænseværdierne, helt op til 100 gange.

Det drejer sig om påvirkning fra isocyanat-dampe fra isoleringsmaterialet, som er stærkt allergifremkaldende selv i små doser, og som kan fremkalde betændelsestilstand og vand i lungerne. Det fremgår af dagens A4-Arbejdsmiljø

Det er en skandale, at bygherren, HFOR, og virksomhederne spiller hasard med de ansattes helbred og systematisk har overtrådt Arbejdsmiljøloven. Det bør få alvorlige konsekvenser for de ansvarlige. Ledere, der så ligeglade med ansatte, bør ikke have ansvaret for ansattes liv og helbred.

En systematisk overtrædelse af grænseværdierne på op til mere end 100 gange er ganske uacceptabelt. Sagen viser også, at Arbejdstilsynet har været alt for henholdende med at reagere på de systematiske overtrædelser

Sagen viser, at arbejdsmiljørepræsentanternes skal have større indflydelse på arbejdets udførelse og ikke mindst ret til at stoppe arbejdet.

Beskæftigelsesministeren må gribe ind og opprioritere arbejdsmiljøindsatsen på det kemiske område. På trods af de sidste års skandaler i vindmølleindustrien, med Crom6 og asbest, er vi slet ikke i mål med den forebyggende indsats.

https://www.a4arbejdsmiljoe.dk/artikel/roerlaeggere-udsat-for-giftige-dampe-det-er-helt-hul-i-hovedet-1

| Emneord: