Nordisk pandemi-beredskab

Vi har i Danmark gjort meget for at bekæmpe Coronavirussen. Alligevel har indsatsen langt fra været optimal, og vi må indse, at vi bør være meget bedre rustede til næste gang, vi bliver ramt. Dette indebærer også, at vi må skabe et stærkt nordisk beredskabssamarbejde.

Et meget iøjnefaldende problem har været den fatale mangel på værnemidler og tests. Hospitaler har været nødt til at indsamle dykkerbriller fra lokale svømmeklubber. Plejehjem har været så desperate, at de har opfordret pårørende til at sy mundbind af lagenstof. Det er slet ikke holdbart, og her har vi med et nordisk samarbejde gode mulighed for at blive klogere og hjælpe hinanden i krisetider. Vi bør nedsætte en nordisk beredskabskommission, der kan udarbejde en plan og strategi for dette, og bygge videre på Nordisk Råds strategi for samfundssikkerhed fra 2019.

Vi skal være i stand til langt hurtigere at kunne omstille vores produktion og samarbejde med hinanden om at producere værnemidler og medicin. Det er en del af ethvert samfunds kritiske infrastruktur og bør ikke være afhængig af private virksomheders formåen.

Det er oplagt, at vi arbejder tæt sammen med vores nordiske naboer og lærer af hinanden. Færøerne bruger for eksempel en langt billigere testmetode end Danmark, og i Island er de som altid meget langt fremme med testning og afdækning af smittespredning. Også lige nu og her skal vi hjælpe hinanden. Vi skal fx være klar til at tage patienter fra Sverige, hvis det er nødvendigt.

Først og fremmest skal vi dog have langt større samlet lagerkapacitet af værnemidler og testmateriale for at være rustet til fremtidens epidemier og pandemier. Her er det helt oplagt at bruge beredskabets lagerfaciliteter. Det er alt for lidt, vi har liggende nu. Så der skal udbygges markant og samarbejdes på tværs af landene. Enhedslisten har allerede taget dette op med Forsvarsministeren, og i Nordisk Råd har vi længe arbejdet for et mere samlet og styrket nordisk beredskab.

Vi bør desuden øge den fælles træning af brandpersonale, sundhedspersonale og civilforsvar. Det er også en god idé med et samarbejde om et nordisk hospitalsskib, der kan bruges både lokalt i norden ift. til en pandemi og ellers kan sendes på tur til krigsområder og naturkatastrofer, hvor der er brug for det ude i verden.

Samtidig bør vi styrke den fælles nordiske forskning i både naturkatastrofer, klimaudfordringer og pandemier. Med en profitfri forskning og produktion af medicin på open source-basis kan landene samle deres viden og skabe større vidensdeling i fremtiden. Konkurrencen mellem private medicinalvirksomheder er både langsom og uhyre dyr. Dette kan i første omgang finde sted i Norden – og senere organiseres af FN på verdensplan.

Norden bør sammen sikre en væsentlig styrkelse af FN. Aktuelt skal vi sikre, at der er økonomi og ekspertise til at hjælpe verdens fattigste når de rammes af corona-pandemien. I Norden med ca. 180 sundhedspersoner pr. 10.000 borgere, er vi et af de bedst dækkede regioner.

Tænk på hvordan forholdene er, når virussen rammer f.eks. Tanzania, Etiopien og Uganda, hvor er 4-8 sundhedspersoner pr. 10.000 indbyggere.
For slet ikke at tænke på forholdene i de store flygtningelejre i f.eks. Jordan, Kenya og Bangladesh. Og forholdene i Rojava og Gaza.

Enhedslisten har længe kaldt på en styrkelse af beredskabet i Danmark og af det nordiske samarbejde. Især det statslige beredskab skal styrkes, når vi ser på de mange udfordringer, vi står overfor. Klimaforandringerne skaber flere oversvømmelser og også en øget risiko for epidemier. Også på længere sigt er det derfor afgørende, at vi skal lære af hinandens erfaringer med, hvordan vi bruger beredskabet i krisesituationer.

Vi bør kort sagt opbygge et stærkt nordisk beredskab, der kan dække både naturkatastrofer, klimaudfordringer og pandemier. Coronakrisen har vist os vigtigheden af samarbejde og solidaritet landene imellem, og det er kun naturligt at begynde med vores nordiske naboer. For vi skal være bedre forberedt næste gang, pandemien rammer. Og det bliver vi kun igennem et styrket dansk og nordisk pandemi-beredskab, og hvis vi sørger for at sikre en fremtidig produktion og udvikling af værnemidler, medicin og vacciner, der er under samfundets kontrol.

Af Christian Juhl, Ordfører for nordisk samarbejde for Enhedslisten, og Eva Flyvholm, Udenrigsordfører for Enhedslisten.

 

| Emneord: