Vi svigter verdens fattigste under corona-krisen

Per Hansen fra Ahorn Alle i Silkeborg stiller (i MJA 15. maj) en række væsentlige spørgsmål. Spørgsmål om forholdene for flygtninge og fattige under coronakrisen, som han gerne vil have politikerne til at svare på.

Hvad vil vi gøre ved flygtningene i overfyldte lejre under corona-krisen ?

Flygtningelejrene er tikkende bomber og coronaen kan eksplodere, når mennesker bor så tæt og under ekstremt dårlige sanitære forhold.

Efter min og Enhedslistens mening bør Danmark tage mindst f.eks. 500 børn og syge fra den ekstremt overfyldteMoria flygtningelejr på den græske ø Lesbos. Lejren er bygget til 3.000 mennesker, men huser i dag 20.000.I nogle dele af Moria-lejren er der kun én vandhane til 1.300 mennesker og ingen sæbe. Mange står uden basale fornødenheder og lægehjælp. Der mangler toiletter og rent vand. Familier på fem-seks personer er nødt til at sove på tre kvadratmeter. Sådanne forhold er perfekte betingelser for et udbrud af coronavirus.

Det samme gør sig gældende i mange andre flygtningelejre og fattige områder i Al-Hol lejr i det nordlige Syrien og lejrene i Jordan, i Kenya og Bangladesh. Vi skal være med til at sikre rent vand, beskyttelsesmidler, medicin, ordentlige respiratorer og sundhedspersonale. Men det er ikke nok at Danmark bidrager. Vi skal inspirere og presse alle rige lande til at øge hjælpen til flygtningelejren.

Hvad vil gøre ved corona-krisen i verdens fattigste lande ?

I Danmark har vi vel 180 sundhedspersoner pr. 10.000 borgere, og er et af de bedst dækkede lande.
Værre står det til, når virussen breder sig i Afrika, hvor der f.eks. I Tanzania, Etiopien og Uganda er 4-8 sundhedspersoner pr. 10.000 indbyggere. Enhver kan vist forstå, hvilken katastrofe corona kan blive for sådanne lande.

Vi giver lige nu 0,7 pct af BNI til udviklingsbistand. Det svarer til ca. 16 mia. kr. For 20 år siden gav vi 1 pct af BNI til udviklingsbistand, selvom vi dengang var et fattigere land. Der har ikke været muligt at sikre et flertal i Folketinget for en stigning af udviklingsbistanden og nødhjælpen, selvom flygtningetallet er steget kraftigt de seneste år – heller ikke fra de partier, der synes, at flygtningene skal blive i nærområderne.

FN har kun ca. 60 pct. af de penge der skal til at drive flygtningelejrene, bl.a. fordi de rige lande ikke holder, hvad de lover på de store donorkonferencer. Er det så mærkeligt, at flygtninge søger mod rige lande, når der ikke er rent vand, sundhed og en rimelig uddannelse til de unge i lejrene?

Efter min og Enhedslistens mening skal udviklingsbistanden igen op på 1 pct af BNI til udviklingsbistand. Desuden skal der afsættes 0,5 pct af BNI til klimabistand. Kun på den måde kan vi sikre, at mennesker i de fattigste lande får uddannelse, et arbejde og et godt og trygt liv, og kan opbygge sundhedssystemer, som kan modstå f.eks. corona.

Vi har foreslået regeringen at vi fandt en mia. kr. til akutindsats mod corona-pandemien i verdens fattigste lande. Det ville regeringen godt være med til, men pengene skulle tages fra udviklingsbistanden. Det betød at vi skulle tage penge fra udviklingsprojekter og overføre dem til corona-nødhjælp! Det har betydet, at vi har droppet en række erhvervsstøtte-projekter og udsat andre projekter. Pengene sendes blandt vore hjælpeorganisationer, der arbejder i de ramte områder, og som hjælp til bl.a. WHO.

Det er bedre end ingenting, men ganske utilfredsstillende. I denne situation, vi er i lige nu, skal der tilføres nye penge til udviklingsbistanden – både fra Danmark og fra andre rige lande. Ellers vil presset af flygtninge mod Europa øges enormt.

Desuden skal vi nu sikre hjælp til de fattigste lande, så de har mulighed gøre en indsats i klimakampen. Det er de rigeste landes overforbrug og voldsomme CO2 udledninger, der er hovedårsag til klimakrisen, men det er de fattigste landes befolkninger, der rammes hårdest af konsekvenserne.

Endelig skal vi sikre, at de fattigste lande eftergives den uhyre gæld de har, ofte til uhyre høje renter. Det forhindrer dem i at investere i sundhed, skoler og udvikling af landbrug og erhverv. Vi har fået regeringen med på at udskyde renter og afdrag resten af året, men vi arbejder videre for at sikre et flertal for egentlige gældseftergivelser.

Folketinget har indtil nu besluttet hjælpepakker til danske virksomheder og ansatte mm til en værdi af omkring 400 mia. kr. Men det har ikke været muligt at finde bare én ekstra milliard til verdens fattigste og til mennesker i flygtningelejre.

Lige nu er flertallet sig selv nok.

Hvis ikke denne kurs ændres, vil det betyder nye tusinder af fattige, flygtninge, syge og døde. Og det vil ramme os og andre rige lande som en boomerang.

 

| Emneord: